en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Paramedisin - bachelor

Nederst på denne siden finner du aktuelle utvekslingssteder.

Utvekslingssemester

5. semester - 12 ukers praksis i utlandet.

Egne regler for opptak og søknad

Studenter på dette studieprogrammet gjøres oppmerksomme på at det finnes egne opptakskrav knyttet til søknad om utvekslingsopphold som kun gjelder for denne studentgruppen. Alle som reiser på utveksling må kunne dokumentere at de ikke er tiltalt, straffet eller dømt for lovbrudd eller er under skikkethetsvurdering.

Det er to generelle søknadsfrister i året:

  • 1. Februar: Utreise i høstsemesteret
  • 1. September: Utreise i vårsemesteret

Veien til utvekslingsoppholdet:

  1.  Send søknad til Internasjonalt kontor. Søknadsskjemaet er tilgjengelig ca en måned før søknadsfrist i Søknadsweb
  2. Søknad om forhåndsgodkjenning av fag leveres til helsefag@uis.no når du har fått beskjed fra faglig koordinator hvor du skal.
  3. Send søknad til vertsuniversitetet eller organisasjon (I samarbeid med faglig koordinator og/eller Internasjonalt kontor. Mer informasjon om prosessen vil bli sendt på epost)
  4. Ta nødvendige vaksiner (I henhold til landet du skal dra til)
  5. Tegn forsikring

Karakterkrav

Alle emner må være bestått til i løpet av juni for de som skal ut til høsten. Det betyr at en student vil bli nektet å reise på utveksling dersom han/hun stryker på en eksamen også etter at han/hun har mottatt opptaksbrev fra vertuniversitetet.

Språkkrav

Alle søkere må ha minimum "4" eller bedre i engelsk både i skriftlig og muntlig på vitnemålet fra videregående skole. Har du ikke 4 i engelsk har du anledning til å  ta en IELTS test og oppnå et gjennomsnitt på 5.5. Folkeuniversitetet i Stavanger arrangerer IELTS-tester (online registrering). Bestill tid for test så tidlig som mulig. Universiteter i England som vi har en avtale med krever at søkere tar IELTS testen (Academic) og oppnår 6,5 eller 7.00  i samtlige delprøver (lese- og lytteforståelse samt en muntlig og skriftlig prøve).

Forsikring

Studenter med norsk personnummer er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Les om forsikring på UiS sine nettsider.
ANSA sin studentforsikring: Nå inkluderer ANSA Studentforsikring dekning for praksisstudenter i utlandet i større grad enn tidligere. For å kunne benytte forsikringen må man være medlem av ANSA.

Lånekassen

Studenter får dekket ekstrautgifter knyttet til skolepenger og reise i form av lån og stipend hos Lånekassen.

Helsesjekk

Noen universiteter krever også at studenter i praksisopphold tar en særskilt helsesjekk.

Aktuelle universiteter og organisasjoner for studenter på bachelor i paramedisin:

Europa