en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekter ved SV

Retningslinjene tar blant annet for seg meldeplikten til NSD (forhåndsgodkjenning) og krav til hvordan du må sikre data.

Retningslinjene tar blant annet for seg meldeplikten til NSD (forhåndsgodkjenning) og krav til hvordan du må sikre data.

Studenter og deres veiledere skal sikre at forvaltning av forskningsdata er planlagt og dokumentert i begynnelsen av forskningsprosjektet, og at data med personopplysninger behandles i tråd med disse retningslinjene for innsamling, oppbevaring og lagring.

Det anbefales å utarbeide en datahåndteringsplan for prosjektet. En datahåndteringsplan er et verktøy for håndtering av forskningsdata.

Bruk gjerne NSDs oppsett: http://www.nsd.uib.no/arkivering/datahandteringsplan.html

Sentrale punkter i retningslinjene 

Fullstendige retningslinjer finner du i høyre spalte. 

  • Meldeplikt for prosjekter som skal behandle personopplysninger/forhåndsgodkjenning - se pkt. 3
  • Lagring og sletting av personopplysninger – se pkt. 7
  • Sikkerhetskrav og utstyr – se pkt. 8: Her finner du krav til utstyr og sikring av data. Du finner lenker til relevante sikkerhetsmekanismer for din PC/Mac til slutt i retningslinjene, og viktig informasjon om kryptering.

Du kan ikke bruke mobiltelefonen til opptak

UH-fakultetet godkjenner ikke bruk av private enheter som mobiltelefon, iPad eller nettbrett, til innsamling/opptak av lyd eller bilde. Både video- og lydopptak regnes som personopplysninger, og skal krypteres. Framgangsmåte ved lydopptak/ev. video finner du i pkt. 8.2.

Studenten har selv ansvar for å skaffe nødvendig utstyr som elektronisk lydopptaker, eller annet påkrevd utstyr som ekstern harddisk, o.l.

Husk sikkerhetskopi/backup av datamaterialet. Vis aktsomhet med tanke på fysisk innsyn på skjermen din, og ved oppbevaring og transport av mobile enheter.

Viktig å vite om kryptering

Det er veldig viktig at man forstår at hvis man krypterer en enhet, eksempelvis en hel harddisk, så vil man tape all informasjon lagret på denne enheten hvis krypteringsnøkkelen og ditt personlige passord mistes. Ingen kan hjelpe deg da.
 

Kontaktperson: 

Kontakt din veileder.