en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinær eksamen

Når et emne utgår fra studieplanen eller opphører, er vi pliktige til å arrangere en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Denne eksamen skal arrangeres innen et år etter siste ordinære eksamen.

Dersom det er kandidater som ikke har bestått eksamen eller har gyldig fravær, og som ønsker det, skal det arrangeres en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Dersom slik eksamen arrangeres, gjelder de samme regler for oppmelding som ved ordinær eksamen.

Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om når emner blir lagt ned.

Du kan lese om ekstraordinær eksamen i eksamensforskriften §3-1 punkt 2.

 

Det blir avholdt ekstraordinær eksamen i følgende emner:

VÅR 2020

BBL210-2 Språk tekst, matematikk
-S-1 Del 1 Individuell skriftlig skoleeksamen i norskemner
-S-2 Del 2 Individuell skoleeksamen i matematikkemner

BHO250 Serviceøkonomi

BHO275 Markedsanalyse og forskningsmetode

BJO310 Multimediefortellinger

BRL270 Attraksjonsutvikling

GLD1320 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn); Skriving i ulike tekstkulturer

GLU1110 Matematikk 1, emne 1 (1.-7. trinn)

GLU2115 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)

MGD1032 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology, semester 1 - grades 1-7

MHR220 Advanced Tourism Theory

MHR290 Service Management Models

MHR500 Tourism and hospitality supply chain management

MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole

MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole

MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker

MUT300 Utdanning og samfunn - Utvikle matematikkundervisning

MUT301 Matematiske metoder

MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling

MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget

MUT501 Fysisk aktivitet og helse

 

HØST 2020

BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner

BØK425  Business Ethics

BØK135   Matematikk for økonimi og samfunnsfag

EXPHIL101 Examen philosophicum

GLD1321 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; Litterære kulturmøter

GLU1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLU2300 PEL 3. år (5.-10. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLD1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn, deltid)

GLU1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn)

GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (5.-10. trinn)

MGD1033 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology, semester 1 - grades 1-7

MGD1080 Grunnleggende naturfag 1

MRR120 Strategisk økonomistyring

MØA145  Econometric Analysis

MØA104  Data Analytics for Business Decisions

MØA360  Adferdsfinans

MØA103  Reserearch Methods and Business Sciences

 

VÅR 2021

MGD1320 Norsk 2, emne 1 Språk og litteratur i tid og rom

 

HØST 2021

BSS115 Personalledelse

MGD1321 Norsk 2, emne 2, Skolens tekster med FOU-oppgave

 

VÅR 2022

BSS220 Helse, miljø- og sikkerhetsledelse

BSS235 Organisasjonsendring

BSS270 Arbeidsrett for samfunnsfag