en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinær eksamen

Når et emne utgår fra studieplanen/opphører er vi pliktige til å arrangere en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Denne eksamen skal arrangeres innen et år etter at siste ordinære eksamen, ref §3-1, pkt 2 b.

Det er KUN studenter som har gyldig grunn som kan avlegge ekstraordinær eksamen, med gyldig grunn menes:

- trekk under eksamen

- legeattest

- stryk på de to foregående eksamenene som er avholdt i emnene.


Det vil derfor bli avholdt ekstraordinær eksamen i følgende emner:

VÅR 2018

BJO115 Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

BFJ115 Fjernsynsproduksjon 1

BSA145 Risikosamfunnet

MEN145 Ledelse, bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar

PET525 Videregående brønnteknologi (erstattes med PET575 Automatisert boring og modellering)

PET545 Gass verdikjeden og gass produksjon (erstattes med PET590 Gassverdikjeden)

ELE220 Instrumenteringsteknikk (erstattes med ELE380 Instrumenteringssystemer- gjort om til høstemne)

PET530 Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner (ingen erstattende emne er foreslått)

GLU1111: Matematikk 1 - emne 2 (1.-7.trinn)

GLU1120: Norsk 1 - emne 1, (1.-7.trinn)

GLU2121: Skriving i ulike tekstkulturer: Norsk 1 – emne 2, (5.-10.trinn)

GLU2122: Språk og litteratur i tid og rom: Norsk 2 – emne 1 (5.-10.trinn)

GLU2115: Matematikk 1, emne 2 (5.-10.trinn)

GLU2116:  Matematikk 2, emne 2 (5.-10.trinn)

GLD1100: PEL 1.studieår

 

HØST 2018

BJO220 Journalistikk 3: Featurejournalistikk

GLD1110 Matematikk 1 emne 1 (1.-7.trinn)

GLD1111 Matematikk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

GLU1200 PEL 2. år (1.-7. trinn)

GLU2200 PEL 2. år (1.-7. trinn)

GLU1220 Norsk 1 - emne 1 (1.-7. trinn)

GLU2220 Kulturmøter: Norsk 2 - emne 2 (5.-10. trinn)

GLU2211 Matematikk 3 (5.-10. trinn)

GLU1090 Mat, livsstil og helse (1.-7. trinn)

GLU2090 Mat, livsstil og helse (5-10. trinn)

GLU1091 Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

GLU2091 Praktisk mat og kultur (5.-10. trinn)

GLU1082 Naturfag 2; biologi 2 og geofag 1 (1.-7.)

GLU2082 Naturfag 2; biologi 2 og geofag 1 (5.-10.)

GLU1083 Naturfag 2; fysikk og teknologi 2 (1.-7.)

GLU2083 Naturfag 2; fysikk og teknologi 2 (5.-10.)

GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon

GLU2051 Samfunnsfag 2 (5.-10.trinn)

GLU1002 Kunst & håndverk 1 (1.-7. trinn)

GLU2002 Kunst & håndverk 1 (5.-10. trinn)

MGD1120 Norsk 1-4 trinn (deltid)

GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken

GLU1071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5-10 trinn

GLU1041 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (1.-7. trinn)

GLU2041 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn)

GLU1042 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

GLU2042 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (5.-10. trinn)

GLU1060 Kroppsøving 1 (1.-7. trinn)

GLU2060 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn)

GLU1032 Engelsk 1; Engelsk Lingvistikk for Lærere, trinn 1.-7

GLU2032 Engelsk 1; Engelsk Lingvistikk for Lærere, trinn 5.-10.

GLU1033 Engelsk 1; Engelsk didaktikk og metodikk 1 (1.-7. trinn)

GLU2033 Engelsk 1; Engelsk didaktikk og metodikk 1 (5.-10. trinn)

MGD1120 Norsk trinn 1-4

 

VÅR 2019

BFJ215 Fjernsynsproduksjon 2

BFJ225 Fjernsyns- og multimedieteknikk

GLD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

GLD1032 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology

GLU1034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 (1.-7. trinn)

GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 (5.-10. trinn)

GLU1035 English 2; English Language, Culture and Literature (1.-7. trinn)

GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature (5.-10. trinn)

GLU1061 Kroppsøving 2 (1.-7. trinn)

GLU2061 Kroppsøving 2 (5.-10. trinn)

GLU1080 Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1

GLU2080 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1

GLU1081 Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Kjemi og geofag 1

GLU2081 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Kjemi og geofag 1

GLU2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn)

GLU1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

GLU1320 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn)

GLU1321 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn)

GLU1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

MGD1110 Matematikk 1, emne 1 (1.-7. trinn, deltid)

 

HØST 2019

BJO300 Multimediejournalistikk

BFJ300 Fortellerteknikk og dramaturgi

BFJ310 Fjernsynsproduksjon 3

GLD1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLD1033 English Language, Culture and Literature and teaching methodology semester 2

MGD1111 Matematikk 1, emne 2 (1.-7. trinn, deltid)

 

VÅR 2020

BJO310 Multimediefortellinger

GLD1320 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn); Skriving i ulike tekstkulturer

 

HØST 2020

GLD1321 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; Litterære kulturmøter

GLU1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLU2300 PEL 3. år (5.-10. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLU1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn)

GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (5.-10. trinn)