en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinær eksamen

Når et emne utgår fra studieplanen/opphører er vi pliktige til å arrangere en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Denne eksamen skal arrangeres innen et år etter at siste ordinære eksamen, ref §3-1, pkt 2 b.

Det er KUN studenter som har gyldig grunn som kan avlegge ekstraordinær eksamen, med gyldig grunn menes:

- trekk under eksamen

- legeattest

- stryk på de to foregående eksamenene som er avholdt i emnene.


Det vil derfor bli avholdt ekstraordinær eksamen i følgende emner:

 

HØST 2019

BBD210-4 Språk, tekst, matematikk
-SS-2 Del 1 Individuell skoleeksamen i norskemner
-SS-2 Del 2 Individuell skoleksamen i matematikkemner

BFJ300 Fortellerteknikk og dramaturgi

BFJ310 Fjernsynsproduksjon 3

BHO102 Innføring i matematikk

BHO105 Norsk engelsk

BHO270 Markedsføringsledelse

BHO302 Prosjektledelse

BHO395 Investering og finansiering

BJO300 Multimediejournalistikk

BRL350 Reiselivets dimensjoner

BRL390 Globally Resbonsible tourism

GLD1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLD1033 English Language, Culture and Literature and teaching methodology semester 2

GLU1111 Matematikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

GLU1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

GLU1120 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

GLU1220 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

GLU2113 Matematikk 1 (5.-10. trinn)

GLU2116 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)

GLU2120 Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

GLU2121 Skriving i ulike tekstkulturer: Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

GLU2220 Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

GLU2211 Matematikk 3 (5.-10. trinn)

HNO200 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 1 og 2

HNO210 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3

LREL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam

LREL145 Bibelen og kristendommens historie

LREL165 Etikk og tro

LREL175 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet

MEN115 Kvalitativ metode

MEN215 Kvantitativ metode

MGD1111 Matematikk 1, emne 2 (1.-7. trinn, deltid)

MHR180 Researche Methodology and Philosophy

MHR190 Leadership and strategy

MKK100 Vitenskapsteori med etikk

REL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam

REL145 Bibelen og kristendommens historie

REL165 Etikk og tro

REL175 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet

ÅRE100 Restaurantledelse

ÅRE120 Forbrukerinnsikt

 

VÅR 2020

BBL210-2 Språk tekst, matematikk
-S-1 Del 1 Individuell skriftlig skoleeksamen i norskemner
-S-2 Del 2 Individuell skoleeksamen i matematikkemner

BHO250 Serviceøkonomi

BHO275 Markedsanalyse og forskningsmetode

BJO310 Multimediefortellinger

BRL270 Attraksjonsutvikling

GLD1320 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn); Skriving i ulike tekstkulturer

GLU1110 Matematikk 1, emne 1 (1.-7. trinn)

GLU2115 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)

MGD1032 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology, semester 1 - grades 1-7

MHR220 Advanced Tourism Theory

MHR290 Service Management Models

MHR500 Tourism and hospitality supply chain management

MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole

MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole

MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker

MUT300 Utdanning og samfunn - Utvikle matematikkundervisning

MUT301 Matematiske metoder

MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling

MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget

MUT501 Fysisk aktivitet og helse

 

HØST 2020

EXPHIL101 Examen philosophicum

GLD1321 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; Litterære kulturmøter

GLU1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLU2300 PEL 3. år (5.-10. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLD1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn, deltid)

GLU1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn)

GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (5.-10. trinn)

MGD1033 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology, semester 1 - grades 1-7

MGD1080 Grunnleggende naturfag 1A

 

VÅR 2021

MGD1320 Norsk 2, emne 1 Språk og litteratur i tid og rom

 

HØST 2021

MGD1321 Norsk 2, emne 2, Skolens tekster med FOU-oppgave