en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinær eksamen

Når et emne utgår fra studieplanen/opphører er vi pliktige til å arrangere en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Denne eksamen skal arrangeres innen et år etter at siste ordinære eksamen, ref §3-1, pkt 2 b.

Det er KUN studenter som har gyldig grunn som kan avlegge ekstraordinær eksamen, med gyldig grunn menes:

- trekk under eksamen

-  legeattest

- stryk på de to foregående eksamenene som er avholdt i emnene.

 

Det vil derfor bli avholdt ekstraordinær eksamen i følgende emner:

VÅR 2018

BJO115 Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

BFJ115 Fjernsynsproduksjon 1

BSA145 Risikosamfunnet

MEN145 Ledelse, bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar

PET525 Videregående brønnteknologi (erstattes med PET575 Automatisert boring og modellering)

PET545 Gass verdikjeden og gass produksjon (erstattes med PET590 Gassverdikjeden)

ELE220 Instrumenteringsteknikk (erstattes med ELE380 Instrumenteringssystemer- gjort om til høstemne)

PET530 Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner (ingen erstattende emne er foreslått)

GLU1111: Matematikk 1 - emne 2 (1.-7.trinn)

GLU1120: Norsk 1 - emne 1, (1.-7.trinn)

GLU2121: Skriving i ulike tekstkulturer: Norsk 1 – emne 2, (5.-10.trinn)

GLU2122: Språk og litteratur i tid og rom: Norsk 2 – emne 1 (5.-10.trinn)

GLU2115: Matematikk 1, emne 2 (5.-10.trinn)

GLU2116:  Matematikk 2, emne 2 (5.-10.trinn)

GLD1100: PEL 1.studieår

 

HØST 2018

BJO220 Journalistikk 3: Featurejournalistikk

 

VÅR 2019

BFJ215 Fjernsynsproduksjon 2

BFJ225 Fjernsyns- og multimedieteknikk

 

HØST 2019

BJO300 Multimediejournalistikk

BFJ300 Fortellerteknikk og dramaturgi

BFJ310 Fjernsynsproduksjon 3

 

VÅR 2020

BJO310 Multimediefortellinger