en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinær eksamen

Når et emne utgår fra studieplanen/opphører er vi pliktige til å arrangere en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Denne eksamen skal arrangeres innen et år etter at siste ordinære eksamen, ref §3-1, pkt 2 b.

Det er KUN studenter som har gyldig grunn som kan avlegge ekstraordinær eksamen, med gyldig grunn menes:

- trekk under eksamen

- legeattest

- stryk på de to foregående eksamenene som er avholdt i emnene.


Det vil derfor bli avholdt ekstraordinær eksamen i følgende emner:

 

HØST 2019

BBD210-4 Språk, tekst, matematikk
-SS-2 Del 1 Individuell skoleeksamen i norskemner
-SS-2 Del 2 Individuell skoleksamen i matematikkemner

BFJ300 Fortellerteknikk og dramaturgi

BFJ310 Fjernsynsproduksjon 3

BHO102 Innføring i matematikk

BHO105 Norsk engelsk

BHO270 Markedsføringsledelse

BHO302 Prosjektledelse

BHO395 Investering og finansiering

BJO300 Multimediejournalistikk

BRL350 Reiselivets dimensjoner

BRL390 Globally Resbonsible tourism

GLD1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLD1033 English Language, Culture and Literature and teaching methodology semester 2

GLU1111 Matematikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

GLU1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

GLU1120 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

GLU1220 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

GLU2113 Matematikk 1 (5.-10. trinn)

GLU2116 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)

GLU2120 Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

GLU2121 Skriving i ulike tekstkulturer: Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

GLU2220 Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

GLU2211 Matematikk 3 (5.-10. trinn)

HNO200 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 1 og 2

HNO210 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3

LREL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam

LREL145 Bibelen og kristendommens historie

LREL165 Etikk og tro

LREL175 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet

MEN115 Kvalitativ metode

MEN215 Kvantitativ metode

MGD1111 Matematikk 1, emne 2 (1.-7. trinn, deltid)

MHR180 Researche Methodology and Philosophy

MHR190 Leadership and strategy

MKK100 Vitenskapsteori med etikk

MLJ620 Renseteknikk
- RS-1 Skriftlig underveiseksamen
- RS-2 Skriftlig slutteksamen

REL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam

REL145 Bibelen og kristendommens historie

REL165 Etikk og tro

REL175 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet

ÅRE100 Restaurantledelse

ÅRE120 Forbrukerinnsikt

 

VÅR 2020

BBL210-2 Språk tekst, matematikk
-S-1 Del 1 Individuell skriftlig skoleeksamen i norskemner
-S-2 Del 2 Individuell skoleeksamen i matematikkemner

BHO250 Serviceøkonomi

BHO275 Markedsanalyse og forskningsmetode

BJO310 Multimediefortellinger

BRL270 Attraksjonsutvikling

GLD1320 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn); Skriving i ulike tekstkulturer

GLU1110 Matematikk 1, emne 1 (1.-7. trinn)

GLU2115 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)

MGD1032 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology, semester 1 - grades 1-7

MHR220 Advanced Tourism Theory

MHR290 Service Management Models

MHR500 Tourism and hospitality supply chain management

MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole

MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole

MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker

MUT300 Utdanning og samfunn - Utvikle matematikkundervisning

MUT301 Matematiske metoder

MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling

MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget

MUT501 Fysisk aktivitet og helse

 

HØST 2020

EXPHIL101 Examen philosophicum

GLD1321 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; Litterære kulturmøter

GLU1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLU2300 PEL 3. år (5.-10. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLD1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn, deltid)

GLU1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn)

GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (5.-10. trinn)

MGD1033 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology, semester 1 - grades 1-7

MGD1080 Grunnleggende naturfag 1A

 

VÅR 2021

MGD1320 Norsk 2, emne 1 Språk og litteratur i tid og rom

 

HØST 2021

MGD1321 Norsk 2, emne 2, Skolens tekster med FOU-oppgave