en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinær eksamen

Når et emne utgår fra studieplanen/opphører er vi pliktige til å arrangere en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Denne eksamen skal arrangeres innen et år etter at siste ordinære eksamen, ref §3-1, pkt 2 b.

Det er KUN studenter som har gyldig grunn som kan avlegge ekstraordinær eksamen, med gyldig grunn menes:

- trekk under eksamen

- legeattest

- stryk på de to foregående eksamenene som er avholdt i emnene.


Det vil derfor bli avholdt ekstraordinær eksamen i følgende emner:

VÅR 2019

BFJ215 Fjernsynsproduksjon 2

BFJ225 Fjernsyns- og multimedieteknikk

GLD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

GLD1032 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology

GLU1034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 (1.-7. trinn)

GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 (5.-10. trinn)

GLU1035 English 2; English Language, Culture and Literature (1.-7. trinn)

GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature (5.-10. trinn)

GLU1061 Kroppsøving 2 (1.-7. trinn)

GLU2061 Kroppsøving 2 (5.-10. trinn)

GLU1080 Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1

GLU2080 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1

GLU1081 Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Kjemi og geofag 1

GLU2081 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Kjemi og geofag 1

GLU2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn)

GLU1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

GLU1320 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn)

GLU1321 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn)

GLU1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

LREL145 Bibelen og kristendommens historie

MEN165 Ledelse fra teori til praksis

MGD1110 Matematikk 1, emne 1 (1.-7. trinn, deltid)

MLE335-1 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer

MLI315 English Writing: Function, Form and Change

REL145 Bibelen og kristendommens historie

 

HØST 2019

BBD210-4 Språk, tekst, matematikk
-SS-2 Del 1 Individuell skoleeksamen i norskemner
-SS-2 Del 2 Individuell skoleksamen i matematikkemner

BJO300 Multimediejournalistikk

BFJ300 Fortellerteknikk og dramaturgi

BFJ310 Fjernsynsproduksjon 3

GLD1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLD1033 English Language, Culture and Literature and teaching methodology semester 2

GLU1111 Matematikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

GLU1120 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

GLU1220 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

GLU2113 Matematikk 1 (5.-10. trinn)

GLU2116 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)

GLU2120 Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

GLU2121 Skriving i ulike tekstkulturer: Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

GLU2220 Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

GLU2211 Matematikk 3 (5.-10. trinn)

HNO200 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 1 og 2

HNO210 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3

LREL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam

LREL145 Bibelen og kristendommens historie

LREL165 Etikk og tro

LREL175 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet

MEN115 Kvantitativ metode

MEN215 Kvalitativ metode

MGD1111 Matematikk 1, emne 2 (1.-7. trinn, deltid)

REL115 Religionsvitenskap, jødedom og islam

REL145 Bibelen og kristendommens historie

REL165 Etikk og tro

REL175 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet

 

VÅR 2020

BBL210-2 Språk tekst, matematikk
-S-1 Del 1 Individuell skriftlig skoleeksamen i norskemner
-S-2 Del 2 Individuell skoleeksamen i matematikkemner

BJO310 Multimediefortellinger

GLD1320 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn); Skriving i ulike tekstkulturer

GLU1110 Matematikk 1, emne 1 (1.-7. trinn)

GLU2115 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)

 

HØST 2020

GLD1321 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; Litterære kulturmøter

GLU1300 PEL 3. år (1. - 7. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLU2300 PEL 3. år (5.-10. trinn); Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

GLU1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn)

GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (5.-10. trinn)