en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fellesseminaret 2018 - 11. desember 2018

Sidan 2013 har Utdannings- og Læringsmiljøutvala arrangert eit felles seminar ved oppstart av nytt studieår. Tema i år er «Sentrale utval i ny organisasjon frå 2019»

Bakgrunn for årets tema

Styret vedtok i sak 52/16 at UiS skal ha einheitleg leiing med ansatt rektor og ekstern styreleiar. Arbeidsgruppa som har sett på ulike ordninger for organisering og leiing under ansatt rektor tilrår ein modell med tre prorektorer (ein for utdanning, en for forsking og ein for samfunnsengasjement og innovasjon) og ein administrasjonsdirektør. Arbeidsgruppa vurderte ein rekke løysingar og organisasjonselement, men har ikkje gitt noen vurdering gjeldande dei sentrale utval i den nye organisasjonen. Dei to utvala har viktige roller i verksemda, også i den nye organiseringa. Det er difor eit behov for at utvala vurderer kva for nokre av prosessane i den nye organiseringa utvala skal ha oppgåver, og korleis desse oppgåvene skal organiserast og gjennomførast. Samstundes berørast dette også i sluttrapporten frå prosjektet som Oxford Research har gjennomført på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet om LMU-ane i høgre utdanning, der ein av fire utviklingsveger vidare var å slå saman Utdanningsutvalet og Læringsmiljøutvalet. 

Sjå program og bakgrunnsinformasjon for fellesseminaret 2018.

Sjå den innleiande presentasjonen til fellesseminaret 2018.

 

 

 

Siden vedlikeholdes av Stig Selmer-Anderssen