en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 24. mai 2016

Møtet avholdes i Arne Rettedals hus, rom AR T-401 (styrerommet) kl. 13:00-15:00.

Saksliste til Læringsmiljøutvalgets møte 24. mai 2016:

LU 19/16: Innkalling, møtebok og eventuelt

LU 20/16: Læringsmiljøprisen 2016

LU 21/16: Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2016 - tildeling

LU 22/16: Revisjon av universitetets kvalitetssystem

LU 23/16: Forbedring av læringsmiljøet ved UiS

LU 24/16: StOr orienterer

LU 25/16: Orienteringssaker og eventuelt

Punktene i sakslista er samtidig lenker til saksdokumentene etterhvert som saksdokumentene godkjennes. Dette vil ikke gjelde for sak LU 20/16: Læringsmiljøprisen 2016, som er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen. For denne sak sendes saksdokumentene direkte til utvalgets medlemmer (og kun til utvalgsmedlemmene).

Kjøreplan for møtet.

Møtebok LU 24.05.2016