en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2016 - tildeling

Læringsmiljøutvalget har siden 2007 utlyst midler til prosjekter som har til hensikt å fremme et bedre læringsmiljø ved Universitetet i Stavanger. Utvalget behandlet årets utlysing i sin sak LU 21/16 på utvalgets møte 24.5.2016.

Læringsmiljøutvalget vedtok i behandlingen av sak LU 21/16 følgende fordeling av midlene til læringsmiljøfremmende tiltak for 2016:

Søker Tiltak Tildeles
Rutt Bengtsson LFT2016-07 Interaktive caser 60.000,-
Kristin Hjorthaug Urstad, Ingrid Tjoflåt LFT2016-09 Digitalt læringsverktøy 45.000,-
Jan Frick LFT2016-10 Learning Analytics app 70.000,-
Åge Vigane LFT2016-11 Trygghet, trivsel og tillit 25.000,-
Per Kristian Svensen LFT2016-12 Konsertturne med messingstudentene 13.000,-
Studieverkstedet LFT2016-13 Moocs til bruk i veiledning 50.000,-
Yaaseen A. Amith LFT2016-14 Sikkerhetskurs på verkstedet 12.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalget ba i tillegg utdanningsdirektøren om inntil videre å sette av kr. 25.000,- som kan anvendes dersom de to tiltakene Læringsmiljøfremmende tiltak i lektorutdanning for trinn 8-13 og lektor realfag (Odd Magne Bakke) og Oppfølging av studentene på det nyetablerte lektorstudiet i realfag (Gro Johnsen) omforenes til et tiltak de to søkerne kommer fram til i fellesskap, og som de samlet inngir søknad om i andre eller tredje kvartal 2016.