en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 29. mars 2016

Møtet avholdes i Arne Rettedals hus, rom AR T-401 (styrerommet) kl. 13:00-15:00.

 Til Læringsmiljøutvalgets møte 29. mars 2016 foreligger følgende saker:

LU 12/16 Godkjenning av innkalling til møtet 29. mars 2016
LU 13/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2016
LU 14/16 Budsjettinnspill for budsjettåret 2017
LU 15/16 Tema for årets fellesseminar
LU 16/16 Eksternt medlem til LU
LU 17/16 StOr orienterer
LU 18/16 Orienteringssaker

Kjøreplan

Møtebok LU 29.03.2016