en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvalitetshåndboken

Kvalitetshåndboken er en referansehåndbok der beskrivelsene av hvordan vi arbeider med studiekvalitet ved Universitetet i Stavanger er samlet på ett sted.

Kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger er fullt integrert i vår ordinære virksomhet. Dermed vil beskrivelsene av det enkelte studietilbud også omfatte beskrivelsen av det løpende arbeidet for å sikre og utvikle studiekvaliteten i tilbudet. Samtidig vil alle disse beskrivelsene være samlet i Kvalitetshåndboken, slik at de kan nås på ett enkelt sted. En slik samling kan være nyttig når du har bruk får  helhetsoverblikk, eller for å sammenligne hvordan det arbeides på ulike områder eller på tvers av ulike tilbud. I Kvalitetshåndboken finner du i tillegg beskrivelser av den delen av kvalitetsarbeidet som ikke er knyttet opp mot det enkelte program.

Kvalitetshåndboken har siden 2005 bestått av to bind i papirformat, men vil fram mot sommeren 2017 erstattes av en nettbasert håndbok. Inntil den nettbaserte håndboken foreligger, vil papirhåndbøkene være det som kommer nærmest å samle beskrivelsene av kvalitetsarbeidet på ett sted.

Kvalitetshåndbok Del I: Studiekvalitet (pdf - 750 kb)
Kvalitetshåndbok Del II: Kvalitetshandbok (pdf - 712 kb)

 

 

.