en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter. FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

FOs hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Forbundet skal arbeide for å vise nødvendigheten av vår kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten. FO skal drive påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid.
FO-Studentene jobber tett med forbundet, og har i oppgave å organisere studenter, arrangere temakvelder, kurs og konferanser som går på våre profesjoner.