en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018 - 2019

Onsdag 22. mai 2019

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakene som har dokument får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 11/19 Godkjenning av innkalling

UU 12/19 Møtebok frå utdanningsutvalet 20. februar 2019

UU 13/19 Strategisk tema: Digital grunngjeving og klage på sensur - resultat av undersøkjing, ved Tor Erga, Enhet for studentservice/FS

UU 14/19 Medisinutdanning ved UiS

UU 15/19 Kvalitetssystemet ved UiS

UU 16/19 Gjennomgang av erfaringsbaserte masterstudier

 
 
 

UU 21/19 Endringer i utdanningsutvalet høsten 2019

UU 22/19 Andre orienteringssaker

              Vedlegg  22/19 e)

UU 23/19 Eventuelt

 

Onsdag 24. april 2019

Møtet vart avlyst.

 

Onsdag 20. februar 2019

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 01/19 Godkjenning av innkalling

UU 02/19 Møtebok frå utdanningsutvalet 28. november 

UU 03/19 Strategisk tema: Internasjonalt senter. Rapport frå utvalet som har utgreia saka vert presentert i møtet av Bjarte Ravndal.

UU 04/19 Utvalet sin rapport for arbeidet i 2018 og plan for 2019

UU 05/19 Møteplan for studieåret 2019 - 2020

UU 06/19 Gjennomgang av studier 2018

UU 07/19 NOKUT-tilsyn ved UiS

UU 08/19 ECIUniversity

UU 09/19 Andre orienteringssaker

  • Søknad om UNESCO-chair, mangfold, inklusjon, utdanning. Orientering i møtet ved professor Geir Skeie, IKS.
  • Søknad Senter for fremragende utdanning ved Det helsevitskaplege fakultetet. Orientering i møtet ved prodekan Bjørg Frøysland Oftedal.
  • Utfyllande reglar for lokalt opptak 2019 - vedteke på fullmakt
  • Medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger. Orientering i møtet ved utdanningsdirektøren.

UU 10/19 Eventuelt

Møtebok 20.02.2019

 

Onsdag 28. november 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom H-125 i Ellen og Axel Lunds hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 41/18 Godkjenning av innkalling

UU 42/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 17. oktober 2018

UU 43/18 Strategisk tema: Studentundersøkjing på master i miljø, energi og samfunn

UU 44/18 Tilsynspiloter 2018 – avslutning

UU 45/18 Gjennomgang av studiene 2018 – tredje rapportering fra fakultetene

UU 46/18 Utfyllende regler for lokalt opptak 2019

UU 47/18 Retningslinjer for gjennomføring av vurdering etter uhl §5-3

UU 48/18 Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener

UU 49/18 Plan for utvalet sitt arbeid i 2019

UU 50/18 Innspill til stortingsmelding om internasjonal studentutveksling

UU 51/18 Organisering av EVU ved UiS

UU 52/18 Andre orienteringssaker

  • Søknad om ECIUniversity

UU 53/18 Eventuelt

Møtebok 28.11.2018

 

Onsdag 17. oktober 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 34/18 Godkjenning av innkalling

UU 35/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 19. september 2018

UU 36/18 Strategisk tema: Semesterstart, sjå UU 30/18

Saka vert presentert i møtet.

UU 37/18 Akkreditering av studieprogram

Saksdokument: Akkreditering av bachelorstudium i paramedisin (dette er saksframlegget med alle vedlegg)

Søknad om akkreditering og etablering av bachelorstudium i paramedisin (kun søknaden frå fakultetet, inkludert i dokumentet over)

UU 38/18 Gjennomgang av studiene 2018 – andre rapportering fra fakultetene

UU 39/18 Andre orienteringssaker

UU 40/18 Eventuelt

Møtebok UU 17 10 2018 (pdf) med presentasjonar: Studiestart 2018 (pdf) og Rapport pr studieprogram (Excel)

 

Onsdag 19. september 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 23/18 Godkjenning av innkalling

UU 24/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 23. mai 2018

UU 25/18 Strategisk tema: Bakgrunnen for gjennomgang av studia 2018
Blir presentert i møtet.

UU 26/18 Akkrediteringer og nedlegginger
Sakframlegget ligger i lenken ovenfor.

Følgende søknader om akkreditering legges fram til behandling:
Masterstudium i jordmorfag m/vedlegg
Master's Degree Programme in Religion, Culture and Society m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Applied Data Science m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Computational Engineering m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Risk Analysis and Governance m/ vedlegg
Master's Degree Programme in City and Regional Planning m/ vedlegg

Følgende søknad om nedlegging legges fram til behandling:
Femårig løp til siviløkonom ved HHUiS

UU 27/18 Endring av navn i studier

UU 28/18 Gjennomgang av studiene 2018 – første rapportering

UU 29/18 Revidering av studiene - plan fra 2019

UU 30/18 Forskrift om opptak til studier og emner

UU 31/18 Fastsetjing av undervisningsterminar for studieåret 2019 – 2020

UU 32/18 Andre orienteringssaker
- NOKUTs institusjonsportal
- Endringar i universitets- og høgskolelova
- Fellesseminaret 2018, orientering i møtet

UU 33/18 Eventuelt

 

Onsdag 23. mai 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 12/18 Godkjenning av innkalling

UU 13/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 7. februar 2018

UU 14/18 Strategisk tema: Oppfylgjing av Studiebarometeret. Presentasjon i møtet.

UU 15/18 Justering av forskrift om studier og eksamen ved UiS.

UU 16/18 Tema for fellesseminar for UU og LU 2018

UU 17/18 Digitale pensumlister

UU 18/18 Dekanvedtak om utredningstillatelse

UU 19/18 Tilsyn med og revidering av studiene i 2018 og 2019 – orientering om pågående prosesser vedtatt av utdanningsutvalget

UU 20/18 Status studiedatavarehuset (Difi-prosjektet). Presentasjon i møtet.

UU 21/18 Andre orienteringssaker

UU 22/18 Eventuelt

Møtebok 23.05.2018

 

Onsdag 7. februar 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 01/18 Godkjenning av innkalling

UU 02/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 8. november 2017

UU 03/18 Strategisk tema: Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2017 – 2021. Saka vert presentert i møtet. Lenke til strategidokumentet.

UU 04/18 Årsrapport 2017 og plan for utvalet sitt arbeid i 2018

UU 05/18 Studiebarometeret 2017. Saka vert presentert i møtet.

UU 06/18 Møteplan for studieåret 2018 – 2019

UU 07/18 Sluttrapport digital eksamen

UU 08/18 Revisjon av kvalitetssystemet

UU 09/18 Kriterier og mal for akkreditering og etablering av ph.d.-utdanninger

UU 10/18 Andre orienteringssaker

  • Tildelingsbrevet frå KD

  • Ny doktorgrad – ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Sensur 2017, orientering om sak i læringsmiljøutvalet.

UU 11/18 Eventuelt

Møtebok UU 2018 02 07