en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eksterne relasjoner

Samarbeid med arbeidslivet er svært viktig for Universitetet i Stavanger. Derfor har vårt fakultet en egen koordinator for eksterne relasjoner.

Flyfoto av UiS, campus Ullandhaug

Universitetet i Stavanger er en viktig drivkraft i utviklingen av Stavanger-regionen. Vi samarbeider aktivt med myndigheter, utdanningsinstitutsjoner og arbeidsliv på mange nivå.

Målet med våre samarbeidsprosjekter er å bidra til at fakultet og institutter har en aktiv og konstruktiv rolle i utvikling av samfunnet - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Et rikt og mangfoldig samarbeid med private og offentlige aktører styrker universitetet og hjelper oss å oppfylle vårt samfunnsoppdrag. Vi ønsker å bidra til ny kunnskap som er etterspurt i samfunnet. 

Samarbeidet kan deles inn i tre kategorier:

  • Forskning (forskningsprosjekter, doktorgradsstudier og deltakelse i sentre)
  • Student- og utdanningspartnerskap (studentoppgaver, utplassering, karrieredager etc)
  • Nettverk (konferanser og seminarer) 

Terje Frøiland er ansvarlig for å koordinere kontakten mellom eksterne aktører og fagmiljøet på Teknisk-naturvitenskapelig fakultet. 

Ønsker du mer informasjon om fagkompetansen ved UiS? Besøk gjerne våre forskningssider eller nettsidene til hvert institutt, som du finner i denne .