en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nettkurs med skrivehjelp

Her er nettkurs som gir en innføring i ulike sider av oppgaveskriving, som søk etter relevant litteratur, vurdering av kilder og hvordan lage en litteraturliste.


Kurs laget av ansatte ved Universitetsbiblioteket i Stavanger:

Writing thesis, using sources
Kurs på engelsk, som bl. a. tar for seg søking i databaser og litteratursøk. Tilpasset studenter innen tekniske og naturvitenskapelige fag, men vil være nyttig også for andre.

Grunnleggende søkekurs for bachelorstudenter i sykepleie
Dette kurset er beregnet på sykepleiestudenter som skal i gang med sin første søkeoppgave. Det kan også brukes som en oppfriskning for deg som ikke har vært student på en stund.

NB! For å gjennomføre disse kursene må du registrere deg i Eliademy. Dette programmet fungerer ikke i Explorer. Bruk en annen nettleser, som Firefox, Chrome eller Safari.

Kildekompasset
Kildekompasset gir oversikt over hvordan du lager ulike typer referanser til litteraturlisten din, manuelt eller med EndNote. Du får også en rask innføring i kildekritikk. Kurset er laget av bibliotekene ved UiA, UiS og HSN.

Akademisk skriving
Podkastserie som samlet er et komplett grunnkurs i akademisk skriving og studiemestring. Deltakerne er faglærere, universitetsbibliotekarer, spesialpedagoger, spesialbibliotekarer og skriveveiledere ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet. 


Kurs fra andre universitets- og høgskolebibliotek:

iKomp
MOOC laget av UiT. Består av fire moduler: Læringsstrategier, kildekritikk, informasjonssøk og akademisk dannelse. Krever registrering for tilgang.

Søk & Skriv
Nettbasert kurs som tar for seg litteratursøk, skriving som kreativ prosess og etiske krav til skriving av akademiske tekster. 

VIKO
Interaktivt kurs i informasjonskompetanse med vekt på informasjonssøking og oppgaveskriving. Produsert ved NTNU.

PhD on Track
Dette nettstedet hjelper stipendiater med utfordringer de kan støte på i forskningen sin; fra kartlegging av forskningslitteratur til publisering av resultat.