en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiehjelp

Ressurser du vil ha nytte av: EndNote, tips for oppgaveskriving og litteraturlister, informasjon om levering av masteroppgave og mye annet.

Innlevering av masteroppgåve
Les dette før du leverer!

EndNote
System for å sortere referansar og lage litteraturlister.

E-læringskurs
Vi har laga fleire interaktive kurs som gir deg ferdigheter som er viktige når du skal drive forsking og skrive oppgåver.

Litteraturlister
Korleis skrive referansar og utforme ei litteraturliste.

Søk smartare - skriv betre
Tips til oppgåveskriving.

Doktoravhandlingar og studentoppgåver i biblioteket
Liste over alle masteroppgåver og doktoravhandlingar levert ved UiS, sortert etter fag.

Kurs
Biblioteket arrangerer kurs og workshops for studentar og tilsette.

Studieverkstedet
Trenger du hjelp med oppgaveskriving? Studieverkstedet er der for deg!

Fjernstudentar
Informasjon til deg som studerer ved UiS frå ein annan stad i landet.

Bestill ein bibliotekar
Tilbod til masterstudentar og tilsette som treng litt ekstra hjelp.