MENY

Mer om kvalitetssikring av tidsskrifter

Det finnes forskjellige metoder for å kvalitetssikre tidsskrifter.

I tillegg til NSD vil vi spesielt trekke fram disse:
 

 • "Beall's list" er en liste over useriøse tidsskrifter og utgivere. Den er utarbeidet av Jeffrey Beall.  Han regner med at så mye som et av fire Open Access-tidsskrifter kan være en predatory journal, så det er viktig å utvise sunn skepsis. Vær oppmerksom på at lista oppdateres av Beall alene, så den inneholder hans subjektive vurdering.
   
 • Er tidsskriftet registrert i Directory of Open Access Journals vil det som oftest være seriøst, men det anbefales å dobbelsjekke mot Beall's list.
   
 • Dersom utgiveren eller forlaget er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association er det et godt tegn. De slipper ikke til useriøse forlag.
   

Det finnes også en rekke andre kilder med informasjon om kvalitetssikring av OA-tidsskrifter:
 

 • Biblioteket på BI har laget en liste med gode og mindre gode tegn på et tidsskrifts eller forlags seriøsitet.
   
 • Grand Valley State University har en liste med positive og negative indikatorer en kan se etter for å vurdere et tidsskrifts kvalitet og seriøsitet.
   
 • I dette nyhetsbrevet fra Boston College Libraries sies det blant annet litt om hvordan en kan bruke Google Scholar og Impact Factor for å vurdere kvalitet. Det gjøres også oppmerksom på at et tidsskrifts avvisningsrate er viktig for kvaliteten på tidsskriftet.
   
 • Den lengste og mest utfyllende lista står Jeffrey Beall ansvarlig for.


Ta kontakt med oss dersom du er usikker, så vil vi sjekke tidsskriftet holder et akseptabelt nivå. Gi oss gjerne også beskjed dersom du får "fristende" tilbud fra useriøse tidsskrifter, så kan vi kanskje utarbeide en liste over predatory journals som har prøvd å lure ansatte ved UiS.