en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fjernstudentar


Lån
Studentar som bur utanfor Rogaland eller i nordfylket bestiller lån frå oss gjennom å henvende seg til sitt næraste bibliotek, dersom dette er mogleg.

Kopiar
Kopiar av tidsskriftartiklar og anna kan bestillas frå oss. Dei vil bli sende heim til deg.

Tilgang til databasar
Dersom du som fjernstudent har PC med tilgang til internett, kan du søkje i biblioteket sine databasar, elektroniske bøker og tidsskrifter heimanfrå . Ein proxyservar gir alle studentar og tilsette moglegheit til å kople seg opp til desse ressursane utanfor UIS' nettverk via biblioteket sine heimesider.