en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fagdatabasar - Teknologi og naturvitenskap

             
                    Tilbake til fagdatabasar


Referansedatabasar
I desse databasane finn du informasjon om litteratur innanfor ditt fagområde.

Artikkelbasen(tidligere ARKDOK)
Referanser til artikler om norsk arkitektur.

Chemspider
Åpen database som gir tilgang til meir enn 32 millionar kjemiske strukturar frå hundrevis av datakjelder.
Instruksjonsvideo

Eram
Electronic Research Archive for Mathematics
Søkjerettleiing

GeoRef
Inneholder flere millioner referanser til geovitenskapelige artikler, bøker, kart, konferansepapirer, rapporter og avhandlinger.
Søkehjelp

NB! Ta vekk haken for books hvis du ikke skal søke etter bøker. Hvis ikke prøver GeoScienceWorld å selge deg bøker.

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk.
Les meir  |  Søkehjelp

International Security & Counter Terrorism Reference Center
Dekkjer ei rekkje ulike tilnærmingar til tryggleik og terrorisme.
Les meir  l  Søkjerettleiing

ISI Journal Citation Report
Statistikk over siteringshyppighet (impact factor) innen naturvitenskap, teknologi, medisin og samfunnsvitskap.
Søkeveiledning

MathSciNet
Referansedatabase innanfor matematikk, statistikk og datateknikk.
Søkjerettleiing

Norske arkitektkonkurranser (tidligere KONKDOK)
Detaljert informasjon om presentasjonene i Norske Arkitektkonkurranser fra 1953 til i dag.

Oil
Referansar til nordisk petroleumslitteratur. Ingen nye referansar etter 01.02.2007

PubMed
Gratis versjon av Medline.
Søkjerettleiing

SciFinder (Chemical Abstracts)
Kjemi, kjemiteknikk, petroleum, bioteknologi og materialteknologi.
Les mer  |  Søkehjelp
NB! Alle brukere må ha eget brukernavn og passord. .

Scopus
Referansebase med direkte lenking til fulltekst. Inneheld om lag 20 000 tidsskrift, i tillegg til ei rekkje bokseriar, konferansepublikasjonar osv. Fagområde: Naturvitskap, teknikk, helsefag, sosiologi.
Les meir  |  Lær å søke (video)   

Web of Science (Core Collection)
Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter og andre trykte media.
Les mer  l  Søkeveiledning
 

Fulltekstdatabasar
Fulltekst betyr at heile dokumentet er tilgjengeleg på Internett.

AAPG Datapages
Artiklar i fulltekst frå dei fleste tidsskrifta til AAPG
Søkjerettleiing

Academic Search Elite 
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde.
Les meir l Søkjerettleiing

ACS Publications
Denne databasen frå American Chemical Society inneheld nokre av dei mest siterte vitenskapelege tidsskrifta innan kjemi og relaterte fag.
Les mer

BioMed Central
Fulltekstdatabase innan medisin, biologi, biokjemi m.m.


GeoScienceWorld
Geovitenskapeleg database, driven av ei samanslutning av nokre av dei største geovitenskapelege organisasjonane.
Les meir  |  Søkehjelp

IEEE Xplore
Inneholder tre millioner fulltekstdokumenter innen elektronikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk.
Les mer

IOP (Institute of Physics)
Tidsskrifter utgitt av Institute of Physics.

JoVE Biology
Journal of Visualized Experiments (JoVE) er det første fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet som baserer seg på video. Vi abonnerer på den delen av JoVE som tar for seg biologi.

JSTOR
Fulltekstdatabase innen samfunnsfag, økonomi og humaniora.

Nature Online
Nature er eit av verdas mest siterte naturvitskapelege tidsskrift. Nature publiserer forskning innan alle naturvitskapelege og teknologiske felt.

OnePetro
Fulltekstbase med dokument frå 13 petroleumsrelaterte organisasjonar.
Les meir    Søkehjelp

ScienceDirect
Tidsskrifter fra Elsevier og samarbeidende forlag, innen økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.

Science Online
Science blir utgjeve av “American Association for the Advancement of Science”,  som arbeidar for utbredelse og styrking av naturvitskapane. Science inneheld naturvitskapelege nyhende, kronikkar og fagfellevurderte artiklar.

SpringerLink
Tidsskrift og e-bøker innan naturvitskap, teknikk, medisin og samfunnsvitskap.

The Arabidopsis Information Resource (TAIR)
En database med genetiske og molekylære biologiske data for plantetypen Arabidopsis thaliana.

Wiley InterScience
Naturvitskap, teknikk, medisin, humaniora og samfunnsvitskap. Har overtatt innholdet som tidligare låg i basen Blackwell Synergy.