en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fagdatabasar - Sosialfag

              Tilbake til fagdatabasar


Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde.
Les meir l Søkjerettleiing

Encyclopedia of Social Work
Inneheld artiklar om forskjellige emne innan sosialt arbeid, og biografiske artiklar om viktige personar.

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk.
Les meir  |  Søkehjelp

Helsebiblioteket
Elektronisk formidlingskanal for oppdatert fagleg kunnskap frå norske og internasjonale fagmiljø.
Presentasjon

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Søkeveiledning  |  Liste over tidsskrift  |  Presentasjonsvideo

Lovdata
Oversikt over norske og europeiske rettskilder.

Alle ansatte ved UiS, i tillegg til studenter ved Rettsvitenskap på Handelshøgskolen, har tilgang til Lovdata Pro. En må opprette personlig bruker for å få tilgang.

  • Ansatte oppretter personlig bruker her.
  • Studenter ved Rettsvitenskap registerer seg her.
  • Etter at bruker er opprettet logger en inn her.


Medline
Den største medisinske databasen.
Les meir l Søkjerettleiing

Norart - norske tidsskriftsartiklar
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker.
Les meir

Norgeshelsa
Statistikk over helse, sjukdom og risikofaktorar i den norske befolkninga.

Norsk lovkommentar
Nettbasert juridisk oppslags- og referanseverk, som inneheld alle gjeldande lover med utfyllande kommentarar. Studenttilgong via ip-adresse ved UiS.

PsycInfo via Helsebiblioteket
Referanser til litteratur innen psykologi og mental helse.
Les mer  

PsycNET  via Helsebiblioteket
Psykologiske fagtidsskrifter fra American Psychological Association.

Rettsdata
Studenter får tilgang til det meste fra Gyldedal Rettsdata. Opprett brukerkonto her med din e-post fra UiS. Ta kontakt med biblioteket dersom det er noe du ikke får tilgang til.

Scopus
Referansebase med direkte lenking til fulltekst. Inneheld ca. 20 000 tidsskrift, i tillegg til ei rekkje bokseriar, konferansepublikasjonar osv. Fagområde: Naturvitskap, teknikk, helsefag, sosiologi.
Les meir  |  Lær å søke (video)   

SocINDEX with fulltext
Database med over to millionar referansar til sosiologisk forskning.
Les meir l Søkjerettleiing

SveMed+
Referansar til nordiske artiklar innan helsefag og sosialfag.
Søkjerettleiing  |  Tidsskrift i basen

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning