en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS kan miste tilgangen til vitenskapelige artikler

I løpet av januar 2019 kan UiS miste tilgangen til tidsskrifter fra flere store akademiske forlag. Det gjelder først og fremst Elsevier, men også titler fra Wiley, Springer Nature og Taylor & Francis kan rammes etter 31. januar. Dette vil skje ved et eventuelt brudd i de pågående forhandlingene om nasjonale lisenser.

Tilgang til artikler ved en eventuell nedstengning

Artikler universitetet mister tilgang til vil fortsatt kunne bestilles fra bibliotekets leverandører. Ta kontakt med ditt bibliotek dersom det er noe du trenger som du ikke får tilgang til.

Bakgrunn

Norske universitet har avtaler om tilgang til vitenskapelige artikler med en rekke akademiske forlag. Unit forhandler med forlagene Elsevier, Wiley, Springer Nature og Taylor & Francis på vegne av norske universitet og høgskoler med målsetning om bedre økonomiske vilkår og åpen tilgang. Forhandlingene går tregt, og mye tyder på at ikke alle avtalene vil være på plass innen starten av 2019. Vi understreker at forhandlingene fortsetter, og at dette derfor ikke er å betrakte som et brudd. 

Bakgrunnen for at det kan bli brudd er kravene som stilles i  «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler». Disse slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Forlagene krever en stadig høyere pris for abonnementspakkene sine. Norske institusjoner betaler mer enn 330 millioner kroner årlig til for tilgang til vitenskapelige artikler. Bare her på UiS betaler vi nesten 10 millioner, og prisene øker.

Les mer om forhandlingene, og hva de kan bety for videre tilgang.

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om avtalene eller tekniske utfordringer, ta kontakt med biblioteket ditt på UiS.

Bilde av to tidsskrifter