en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norge har signert avtale om åpen publisering med Elsevier

Det blir likevel ikke brudd med tidsskriftforlaget Elsevier, da man kom til enighet langt på overtid. Forhandlinger pågår fortsatt med Springer og Taylor & Francis. Med Wiley har man kommet til enighet.

Status for forhandlingene

Elsevier: Etter nye forhandlingsrunder har norske forskningsinstitusjoner signert en ny og unik avtale. Den gir tilnærmet full åpen tilgang til forskningsartikler. Vi mister dermed likevel ikke tilgangen til tidsskrifter fra Elsevier, slik det tidligere har blitt annonsert. Les mer om hovedtrekkene i avtalen.

Springer: Holder tilgangen åpen ut april mens forhandlingene fortsetter.

Taylor and Francis: Holder tilgangen åpen ut mai mens forhandlingene fortsetter.

Wiley: Det er enighet om at alle artikler som norske forskere publiserer i Wileys tidsskrifter gjøres åpent tilgjengelige.


Tilgang til artikler ved en eventuell nedstengning

Artikler universitetet mister tilgang til vil fortsatt kunne bestilles fra bibliotekets leverandører. Ta kontakt med ditt bibliotek dersom det er noe du trenger som du ikke får tilgang til.


Bakgrunn

Norske universitet har avtaler om tilgang til vitenskapelige artikler med en rekke akademiske forlag. Unit forhandler fortsatt med forlagene Springer Nature og Taylor & Francis på vegne av norske universitet og høgskoler med målsetning om bedre økonomiske vilkår og åpen tilgang. 

Bakgrunnen for et eventuelt brudd er kravene som stilles i  «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler». Disse slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Forlagene krever en stadig høyere pris for abonnementspakkene sine. Norske institusjoner betaler mer enn 330 millioner kroner årlig til for tilgang til vitenskapelige artikler. Bare her på UiS betaler vi nesten 10 millioner, og prisene øker.
 

Bilde av to tidsskrifter