en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs fra biblioteket høsten 2019

Biblioteket tilbyr en rekke kurs for studenter og ansatte, bl. a. introduksjonskurs i EndNote og Zotero. I Dataverkstedet tilbys en rekke kurs i diverse nyttig programvare.

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i følgende programmer: EndNote, Zotero, Tableau, Adobe InDesign, SPSS, Nvivo og LaTeX. I tillegg kommer kurs i akademisk skriving og flere sesjoner med Shut Up & Write. Se vår side om kurs for mer informasjon.

De fleste kurs foregår i Dataverkstedet (KE A-259), med noen unntak. Enkelte kurs krever påmelding. Se informasjon om dette under hvert enkelt kurs.


EndNote
EndNote er et nyttig verktøy for å håndtere litteraturreferanser. Programmet søker og henter inn referanser fra bibliotekkataloger og databaser, og setter inn referanser og litteraturlister i Word.

Det blir introduksjonskurs i EndNote for masterstudenter, stipendiater og ansatte følgende datoer, på rom KE A-253:
 

 • 19. september, 09.15 - 11.30
  Kurs på engelsk
 • 15. oktober, 11.15 - 13.00
  Kurs på engelsk
 • 6. november, 13.15 - 15.00

NB! Dersom du har Mac anbefaler vi at du bruker programmet Zotero.


Zotero
Zotero er et gratis og åpent program som hjelper til med å sette inn korrekte referanser i oppgaven og en korrekt oppsatt litteraturliste til slutt. Zotero kan for mange oppleves som enklere å sette seg inn i enn EndNote, og det krever noe mindre av tekniske ferdigheter fra brukeren. Det egner seg derfor godt for studenter på alle nivå, og dersom du bruker Mac anbefaler vi dette programmet.

Det blir introduksjonskurs i Zotero følgende datoer, i Dataverkstedet (KE A-259):
 

 • 18. september, 10.15 - 12.00
 • 25. september, 12.15 - 14.00
  Kurs på engelsk.
 • 14. oktober, 09.15 - 11.00
 • 22. oktober, 13.15 - 15.00
  Kurs på engelsk.
 • 8. november, 14.15 - 16.00
   

LaTeX
Grunnleggende kurs for deg som ønsker å bruke skriveprogrammet LaTeX. Kurset passer spesielt godt for studenter på TN, men interesserte studenter fra HF og SV er selvfølgelig også velkomne.

Før du kommer på kurs i LaTeX må du laste ned og installere MikTeX og Texmaker. Informasjon om hvordan du gjør dette finnes på bibliotekets fagside for LaTeX.

Det blir introduksjonskurs følgende datoer, i Dataverkstedet (KE A-259):

 •  5. september, 10.15 - 12.00
 • 12. september, 12.15 - 14.00
  Kurs på engelsk.


Akademisk skriving
Kurs for nye bachelorstudenter. Her lærer du om hvordan du kommer i gang med skrivinga, skriver frem en problemstilling, strukturerer en akademisk tekst og drøfter. 
 

Det blir kurs følgende datoer:

 • 10. september, 12.15 - 14.00
 • 17. september, 12.15 - 14.00


Sted: AR, Ø-120


Tableau
Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre som er fritt tilgjengelige.

Det blir workshop i Tableau følgende datoer, i Dataverkstedet (KE A-259):
 

 • 30. september, 09.15 - 12.00
  Påmelding
 • 14. oktober, 12.15 - 15.00
  Workshop på engelsk
  Påmelding
   

Adobe InDesign
Adobe Indesign er et program som hjelper deg med sidedesign og layout for trykksaker og digitale medier som for eksempel plakater, brosjyrer og framsider.        

Det blir workshop i Adobe InDesign følgende datoer, i Dataverkstedet (KE A-259):
 

 • 22. oktober, 09.00 - 12.00
  Påmelding kommer
 • 7. november, 12.00 - 15.00
  Workshop på engelsk
  Påmelding kommer

 

Nvivo
Nvivo er et program som hjelper deg med å organisere, analysere og visualisere kvalitative data.               

Det blir workshop i Nvivo følgende datoer, i Dataverkstedet (KE A-259):
 

 • 3. september, 12.15 - 15.00
  Påmelding kommer
 • 13. september, 09.15 - 12.00
  Workshop på engelsk
  Påmelding kommer
 • 24. oktober, 09.15 - 12.00
  Påmelding kommer
 • 31. oktober, 12.15 - 15.00
  Workshop på engelsk
  Påmelding kommer

 

SPSS
SPSS er et program for studenter som vil bruke statistikk selv om de tror de hater tall.

Det blir kurs i SPSS følgende datoer, i Dataverkstedet (KE A-259):
 

 • 6. september, 12.15 - 14.00
 • 3. oktober, 09.15 - 11.00
  Kurs på engelsk.
   

Shut Up & Write
Trenger du hjelp til å komme i gang med skrivingen eller til å holde skriveflyten og motivasjonen oppe? Da kan dette være noe for deg. Shut Up & Write er et lavterskel skrivetilbud, åpent for alle studenter og ansatte.     

Det blir Shut Up & Write følgende datoer, i Studieverkstedet:
 

 •  2. oktober, 09.00 - 13.00
 •  9. oktober, 09.00 - 13.00
 • 23. oktober, 09.00 - 13.00
 • 30. oktober, 09.00 - 13.00
 • 13. november, 09.00 - 13.00
   
Bilde av en gruppe studenter i biblioteket