en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS Brage


Vi vil oppfordre vitenskapelig ansatte til å gjøre tilgjengelig så mange som mulig av sine artikler og andre publikasjoner i UiS Brage. Ta kontakt med Linda Johnsen for å få opplæring i hvordan du gjør dette. Du kan sende henne en e-post eller ringe henne på tlf. 51 83 11 14.

Dersom du skal gjøre noe tilgjengelig i UiS Brage må du undertegne en generell avtale. [PDF] Du sender den med din underskrift til Linda, via e-post eller internpost.

En del forlag tillater kun tilgjengeliggjøring av postprint, dvs. den siste utgaven av en artikkel som ble sendt til forlaget før publisering. Dersom du skal gjøre en artikkel tilgjengelig i UiS Brage kan det være en fordel å ta vare på denne utgaven, i tilfelle det er den vi har tillatelse til å legge ut.


Doktoravhandlinger i UiS Brage
Vi ønsker å få gjort tilgjengelig doktoravhandlinger avlagt ved UiS i UiS Brage, da dette er forskning på høyt nivå som ellers ofte når et lite publikum. Det kan være nyttig for doktorander å ha sin avhandling digitalt tilgjengelig. Den kan da for eksempel brukes når en skal markedsføre seg i forhold til potensielle arbeidsgivere.

I mange doktoravhandlinger utgjør vitenskapelige artikler en sentral del. Vi understreker at vi aldri gjør disse tilgjengelig uten tillatelse fra alle involverte, dvs. forlag og eventuelle medforfattere.  Vi sjekker alltid forlagets retningslinjer, og ber medforfattere om tillatelse til å gjøre deres bidrag tilgjengelig. Dersom noen av disse partene ikke godkjenner tilgjengeliggjøring legger vi ut avhandlingen uten de artiklene det gjelder.