en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Publiseringstjenester for åpne tidsskrifter, skriftserier og monografier

Universitetsbiblioteket administrerer to publiseringsplattformer for åpne publikasjoner.

Universitetsbiblioteket administrerer Open Journal Systems (OJS) og Open Monograph Press (OMP). Plattformene gjør det enkelt å etablere nye, åpne publikasjoner og konvertere etablerte tidsskrifter og skriftserier til OA-publikasjoner.

Retningslinjer for bruk av plattformene er under utarbeidelse. For tidsskrifter vil det bli stilt krav om rutiner for fagfellevurdering, og at de tilfredsstiller krav for vitenskapelig publisering minimum på nivå 1.

Artikler får tildelt DOI. Det gir økt synligheten på nettet og i søkemotorenes trefflister, og åpner for tilgang gjennom viktige, internasjonale databaser – og dermed økt bruk.

Biblioteket står for drift av plattformene, i samarbeid med IT, og skal sørge for opplæring og brukerstøtte til redaksjoner og fagmiljø med tilknytning til UiS. Alt redaksjonelt ansvar ligger fortsatt hos utgiver/redaktør.

Foreløpig er et tidsskrift publisert på OJS-serveren: Journal of Comparative Social Work, med Institutt for sosialfag som utgiver. I tillegg publiseres AmS-Varia og AmS-Skrifter fra Arkeologisk museum her.

Forlaget UiS Scholarly Publishing Services driftes via Open Monograph Press.

Er du involvert i tidsskriftpublisering eller planlegger du å gi ut en bok?

Ta kontakt med prosjektleder Svanlaug Takle dersom du er involvert i utgivelse av et tidsskrift som er eller vurderer å bli åpent tilgjengelig, eller dersom du ønsker å publisere en e-bok.

E-post: publisering@uis.no, telefon: 51832611.