en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvalitetssikring av Open Access-tidsskrifter

Det har vokst fram et stort marked av useriøse aktører innenfor Open Access. Disse må unngås!

Framveksten av såkalte "predatory journals" er en betydelig utfordring. Dette er useriøse tidsskrifter og forlag, med lav kvalitet og manglende fagfellevurdering. Grunnen er at det kan være lettjente penger å hente, ved at forfatterne betaler APC (Article Processing Charge) for å publisere. Denne artikkelen i Klassekampen tar for seg fenomenet.

Vi er kjent med at forskere på UiS får e-poster om å bidra i slike useriøse tidsskrifter. Vårt råd å være skeptisk til ukjente tidsskrifter som henvender seg via e-post. Merk at det trenger ikke være juks, og det er helt vanlig å betale APC, men vær kritisk!

Det finnes forskjellige metoder for å kvalitetssikre tidsskrifter. Det viktigste er å sjekke om tidsskriftet finnes i NSDs register over godkjente publiseringskanaler. Vi har laget en bruksanvisning for hvordan du søker etter OA-tidsskrifter i NSD.

Andre måter å kvalitetssjekke tidsskrifter:

 • Dersom tidsskriftet er registrert i Directory of Open Access Journals er det som oftest seriøst, men dette kan ikke garanteres. Dobbelsjekk gjerne mot NSD.
   
 • Dersom utgiveren er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association er det et godt tegn. De slipper ikke til useriøse utgivere.
   
 • Sjekk litt: Ser tidsskriftet seriøst ut? Er artiklene relevante? Har redaktørene utdanning / erfaring innenfor fagfeltet? Kommer henvendelsen fra et tidsskrift som er aktuelt for ditt fagområde, eller er det totalt skivebom?
   
 • Er tidslinjen plausibel? Hvis de tilbyr svært rask fagfellevurdering, spør deg selv om det er realistisk at arbeidet kan gjøres skikkelig på så kort tid.
   

Ta kontakt med biblioteket dersom du er usikker, så vil vi sjekke om tidsskriftet holder et akseptabelt nivå. Se også retningslinjer for støtte fra vårt publiseringsfond.