en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skriveworkshop masteroppgaven

Denne workshopen er for studenter som skal skrive masteroppgave. Innholdet i en workshop tilpasses etter ønske fra faglærer eller studenter, og vil være en god mulighet til å få hjelp til skriving av egen oppgave.

Målgruppe: Studenter som skal skrive masteroppgave

Forkunnskaper: Bør ha deltatt på skrivekurs

Undervisningsform: Workshop

Utstyr: Penn og papir eller laptop

Påmelding: Ja

Varighet: 1,5-2 timar

 

Her er noe av det som kan være aktuelt å gå gjennom på en workshop:
 

  • Lage skisse/disposisjon (grovstruktur)
  • Fra tema til problemstilling
  • Drøfting
  • Skape en god skriveprosess
  • Komme i gang med skrivinga/opprettholde skriveflyt (presskriving/shut up and write/Pomodoro teknikk)
  • Øve på bruke ulike fortellergrep for engasjere leseren (eks. signalord, veivisere, støttesetninger, aktiv/passiv form, rytme, tekstflyt/sammenheng)
  • Øve på direkte og indirekte sitater
  • Quiz plagiering
  • Tidsplanlegging (masteroppgaven)
  • Mulighet til å stille spørsmål og få svar