en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oversikt over biblioteket

Skjermbilde av Zotero

Når du har lasta ned Zotero og begynt å fylle biblioteket ditt med referanser vil det etter hvert se ut slik som på bildet over. I feltet til venstre på skjermen finner du inngangen til biblioteket ditt, og de gruppene du har laga eller delt med andre. I midtfeltet ser du hvilke referanser som er i biblioteket, eller den gruppa du har åpen. Til høyre ser du feltene i den referansen du for øyeblikket har åpen. Her kan du redigere referansen hvis det er nødvendig.
Øverst på skjermen ser du denne verktøylinja. Dette er de viktigste funksjonene under hvert symbol, sett fra venstre:

1. Legg til ny referanse manuelt. Denne bruker du når du skal ha noe inn i biblioteket ditt som ikke kan importeres.
2. Her legger du også til referanser manuelt, men på en mye enklere måte enn under plusstegnet: Det klarer seg å skrive inn ISBN eller DOI, så søker Zotero etter referansen.
3. Legg til notat.
4. Legg inn vedlegg til referanser, f. eks. fulltekst som PDF, eller legg inn filer som skal være med i en ny referanse. For nettside kan du her legge til skjermbilde.
5. Avansert søk i biblioteket.


Nyttige innstillinger
Under «Innstillinger», som du finner i nedtrekksmenyen til ikonet lengst til venstre, er det et par nyttige funksjoner som kan stilles inn første gangen du bruker Zotero. Etter det skal disse innstillingene være på plass til du aktivt går inn og endrer dem.


        

Under «Sync» legger du inn brukernavnet og passordet du har valgt for kontoen din hos Zotero, dersom det ikke allerede ligger der. Pass på at Sync automatically og Sync full-text content er krysset av.

 

       

Under «Cite --> Word Processors» kan du dersom du ønsker velge at klassisk oppsett skal være standard. Her kan du også reinstallere verktøylinja for Word, dersom den skulle forsvinne.

Under «Cite --> Styles» anbefaler vi at du krysser av for at URL skal inkluderes for trykte artikler.