en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kildekritikk

Kan jeg bruke denne artikkelen i oppgaven min? Er bokas forlag anerkjent? Er informasjonen på nettsiden aktuell? Dette er typiske spørsmål du som student kan stille for å vurdere en kilde du ønsker å bruke.

Hva er kildekritikk?

Kildekritikk er å kritisk vurdere de ulike typene av kilder som du ønsker å bruke i studiearbeidet eller forskningsarbeidet ditt. I dagens informasjonsjungel må vi sile ut en mengde informasjon for å finne god og aktuell faglitteratur. Gode kilder styrker arbeidet ditt og hvilke kilder som er aktuelle er avhengig av fagområdet og problemstillingen din.

Ulike kilder

Eksempler på kilder kan være bøker, rapporter, tidsskriftsartikler, nettsider, offentlige meldinger, aviser, musikk, kart, intervjuer eller avhandlinger. Når du har søkt og funnet aktuelle kilder må du ta for deg kildene og vurdere kvaliteten på informasjonen.

Nettressurser om kildekritikk

Kildekompassets egen del om kildekritikk - her får du nyttige tips om hva du bør sjekke for å sikre at kilden din har så god kvalitet at du kan bruke den. Siden omhandler kildetypene bøker, vitenskapelige artikler, nettsider, offentlig informasjon, oppslagsverk og aviser.

Søk og skriv - Kildevurdering

VIKO - Hvordan vurdere informasjon

iKomp - MOOC fra UiT, krever registrering for tilgang. Egen del om kildekritikk.

NB! Husk at du må sitere og referere til kildene du bruker på en korrekt måte.