en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dysleksi selvtest: Sjekkliste

Hvis du svarer ja på åtte eller flere av disse spørsmålene og er student ved UiS, ta kontakt med Læringsstøttesenteret: lss@uis.no

1. Blir du forvirret mellom venstre og høyre av og til?

2. Er kartlesing vanskelig, eller er det vanskelig å finne veien til et nytt sted?

3. Har det vært et problem for deg å lese høyt?  

4. Leser du senere enn andre?

5. Synes du at det er vanskelig å huske hva du har lest?

6. Synes du det er vanskelig å ha oversikten når du må lese mange bøker?

7. Er det vanskelig å stave riktig?

8. Er håndskriften din vanskelig å lese?

9. Synes du det er vanskelig å huske meldinger?  

10. Er lange ord vanskelig å uttale riktig?

11. Synes du det er vanskelig å gjøre utregninger i hodet uten å bruke fingrene eller papir?

12. Når du bruker telefonen, hender det at du blander tallene når du ringer?

13. Synes du det er vanskelig å si navn på månedene i riktig rekkefølge og på en flytende måte?

14. Synes du det er vanskelig å si navn på månedene bakover?

15 Har du vansker med å huske datoer og klokkeslett, og glemmer du avtaler?

16 Er skjemaer vanskelig å fylle ut?

17. Hender det at du sier feil nummer hvis tallene er like, for eksempel 95 og 59?

18. Når du gikk på barneskolen, syns du det var vanskelig å lære gangetabellen?

19.  Har noen i din familie dysleksi eller lese- og skrivevansker?

20.  Har du blitt testet for dysleksi før?