en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Akademisk skriving

Skal du skriva oppgåve på studiet ditt og er usikker på kva som krevst for å skriva ei god oppgåve i høgare utdanning? Vi gir deg gode tips om å laga problemstilling, struktur på ei akademisk oppgåve, drøfting og god referanseskikk.

Read in English 


Akademisk skriving for alle

Skal du skrive oppgåve? 

På denne workshopen går me gjennom fleire nyttige moment som er relevante for deg som skal skriva oppgåve. Du får bl.a øvd deg på å skriva fram gode argument, tips til korleis ei god problemstilling bør vera, og kunnskap om kva som er forventa struktur på denne type oppgåver.


Målgruppe: studentar som skal skriva mindre oppgåver som til dømes arbeidskrav, semesteroppgåve eller heimeeksamen
Utstyr: Eigen laptop
Antall kursdeltakere: 25
Undervisningsform: Workshop
Krav til forkunnskaper: Ingen


Etter kurset skal du:

 • Kjenne til korleis du kan lage ei god problemstilling
 • Kjenne til kva som er mest vanleg struktur for ein akademisk tekst
 • Vite kva som kjennetegner akademisk språk
 • Vite korleis du byggjer opp gode og holdbare argument
 • Kunne henvise til kjelder på ein korrekt måte
 • Kjenne til nyttige ressursar om akademisk skriving
   

Akademisk skriving for bahcelor- og masterstudenter

Skal du skrive bachelor- eller masteroppgåver?

Kva er eigentleg ein akademisk tekst? Skal du skriva bachelor- eller masteroppgåve og er usikker på kva som krevst for å skriva ei god oppgåve? Denne workshopen vil gje deg mange gode tips om det å laga problemstiling, struktur på ei akademisk oppgåve, drøfting og god referanseskikk.


Målgruppe: studentar som skal skriva bachelor- eller masteroppgåve
Utstyr: Eigen laptop
Antall kursdeltakere: 25
Undervisningsform: Workshop
Krav til forkunnskaper: Ingen


Etter kurset skal du:

 • vite korleis du kan disponere tida di godt
 • kjenne til korleis du lager ei god problemstilling
 • Kunne anvende ulike strategiar for å kome i gang med skrivinga
 • Vite kva som er mest vanleg struktur på større oppgåver
 • Vite kva som kjenneteiknar akademisk språk
 • Vite korleis dei byggjer opp gode og holdbare argument
 • Kunne henvise til kilder på en korrekt måte
 • Kjenne til nyttige ressursar som omhandlar akademisk skriving