en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Zotero og Lovdata

(Det som står her vil i stor grad gjelde de fleste lover brukt som kilde, men alle norske lover kan hentes fra Lovdata)1. Du kan laste ned lover og forskrifter som PDF fra Lovdata Pro. Trykk på Last ned, og velg PDF som format. Studenter logger inn i Lovdata Pro med Feide-id.

2. Dra nedlastet PDF inn i Zotero.

3. Høyreklikk på PDF i Zotero. Velg Create Parent Item. Da får du opp tomme felter til høyre og kan legge inn bibliografisk informasjon.

4. Kildekompasset viser hvilke felt som må fylles ut for å få en riktig henvisning av lover og forskrifter.

Felt som må fylles ut i Zotero for å få det riktig i henhold til APA6:

Item type: Web Page
Author: Lovens kortnavn. (For eksempel: Barnevernloven)
Title: Fullt navn på loven, pluss lovkode i parentes. (For eksempel: Lov om behandling av personopplysninger (LOV-2018-06-15-38))
Date: Årstall
URL: Lenke til loven i Lovdata

5. Skal du ha med en paragraf i parentesen i teksten velger du «Add/Edit Citation» i Word og trykker på kilden i det røde feltet. Her kan du legge inn nødvendige opplysninger i feltet Suffix, slik at det ser sånn ut i parantesen: , § X. Legg inn et komma, mellomrom, paragrafsymbol, mellomrom og nummer.