en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Referanser i Word


Sette inn en referanse
Når du har valgt stil er du klar til å sette inn referanser i dokumentet. Du gjør dette via samme inngang som når du velger stil: Zotero verktøylinje -->  Add/Edit Citations.

Første gang du gjør dette får du opp denne linja:

I den kan du søke fram referanser fra biblioteket ditt og sette dem inn i teksten. Hvis du klikker på referansen kan du også legge til sidetall eller ta vekk forfatternavn:


Alternativet til denne enkle visningen er Classic View (se her, under "Nyttige innstillinger) Hva du velger å bruke er opp til deg, du finner selv ut hvilket format du foretrekker. Vi bruker Classic View videre i denne veiledningen.

La oss nå si at du ønsker å sette inn en referanse der Scott er forfatter. Du søker da etter Scott i søkefeltet i Classic View, og Zotero finner denne i biblioteket ditt:

   


Ved å klikke OK får du referansen inn i dokumentet ditt, men uten sidetall:

Veldig viktig informasjon (Scott, 1997)


Sette inn sidetall i referansen
Vi anbefaler å alltid legge til sidetallet du referer til i kilden du bruker, slik at det blir mulig for den som leser å finne tilbake til informasjonen du har brukt. Du legger inn sidetall i feltet Page, både i enkel og klassisk visning. Skriv kun sidetall, ikke noe annet. Referansen vil da vises som dette:

Veldig viktig informasjon (Scott 1997, s. 45)
 

Fjerne forfatter fra referansen
Av og til vil du nevne forfatterens navn i teksten, før du setter inn referansen. Da er det ikke nødvendig å gjenta forfatternavnet inne i parantesen. Kryss av «Suppress author» før du du trykker OK. Referansen vil vises som dette:

Veldig viktig informasjon, understreker Scott (1997, s. 45)
 

Flere referanser i samme parantes
Av og til hender det at du henter informasjon fra flere kilder og setter dem sammen for å underbygge din egen tekst. Du må da få med alle kildene du har brukt, og de skal stå i samme parantes. Du får til dette ved å velge "Multiple Sources…" Du får da muligheten til å sette opp en liste over de kildene du har valgt. Trykk på den grønne pilen for å få en kilde inn på lista:

   
 

Dersom du bruker enkel visning («rød linje») er det også enkelt: Du bare legger inn en referanse og så en til på samme linje. De vil da komme i samme parantes.

Du kan legge inn sidetall eller fjerne forfatter for hver enkelt referanse på samme måte som ellers.

Referansen vil da vises som dette:

Veldig viktig informasjon (Scott 1997, s. 45; Shapiro 2016, s. 58)