en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Redigere og slette referanser

 

Husk å alltid se gjennom referanser du har importert! Det finnes ingen garanti for at en referanse som f. eks. importeres fra Oria er helt korrekt, nødvendige opplysninger kan mangle. Du er selv ansvarlig for å sjekke dette, og legge til det som evt. mangler eller rette det som er feil. Kildekompasset kan hjelpe deg, spesielt hvis du bruker siteringsstilen APA6.

Dersom du trenger å redigere en referanse markerer du referansen i biblioteket. Du vil da få opp de feltene som er fylt ut til høyre på skjermen. Ved å markere og klikke på et felt får du muligheten til å fylle ut eller redigere dette feltet.

Du sletter en referanse i biblioteket ved å høyreklikke på den og velge «Move Item to Trash». Den legges da i søppelbøtta, og kan gjenopprettes hvis du ønsker det (høyreklikk --> Restore to Library). Hvis du ønsker å tømme søppelbøtta for å spare plass høyreklikker du på Trash og velger Empty Trash. Da blir alt som ligger der definitivt sletta fra biblioteket.