en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Offentlige publikasjoner i Zotero

NOU
Proposisjoner til Stortinget
Meldinger til Stortinget

 

NOU

Legges inn som "Book".
Fyll ut feltene Title, Author (legg inn NOU år:nummer), Date og URL. 
 
Henvisning i teksten:
Format: NOU år:nummer, sidetall
 
Eks.: (NOU 2019: 2, s. 70)
 
I litteraturlista:
Format: NOU år: nummer. (år for publisering). Tittel på NOU i kursiv. Hentet fra URL
 
Eks.: NOU 2019: 2. (2019). Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-2/id2627309/
 
Utfordringen med NOU og Zotero er at årstallet til NOU-en kommer to ganger i teksten.
 
Ta bort ekstra årstall fra teksten i Word:
1. Velg «Add/edit citation» på den aktuelle henvisningen i teksten,
2. Trykk på den røde Z-en og velg «Classic View».


3. Velg «Show Editor» nederst til venstre.
4. Ta bort det ekstra årstallet slik at det blir riktig. Trykk OK. Denne endringen gjelder kun den ene henvisningen i teksten din. Gjenta dette på de andre henvisningene om du viser til NOUen flere ganger i teksten. I kildelisten blir det riktig uten at du trenger å redigere.


 

 

Proposisjoner til Stortinget 

Legges inn som "Book".
Fyll ut feltene Title, Author, Edition (Prop nr, år), Date og URL

Henvisning i teksten: 
Format: Departement, år, sidetall

Eks.: (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016, s. 9)

I litteraturlista:
Format: Departementet. (År). Tittel på proposisjon i kursiv. (Prop nr). Hentet fra URL

Eks.: Barne- og likestillingsdepartementet. (2016). Endringer i markedsføringsloven, (telefonmarkedsføring mv.). (Prop. 43 L (2016-2017)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-43-l-20162017/id2524284/

 

 

Meldinger til Stortinget

Legges inn som "Book".
Fyll ut feltene Title, Author, Edition (Meld. St. nr.), Date og URL

Henvisning i teksten:
Format: Departement, år, sidetall

Eks.: (Kulturdepartementet, 2016, s. 10)


I litteraturlista:
Format: Departementet. (År). Tittel på stortingsmelding i kursiv. (Meld. St. nr. (sesjon dvs. år)). Hentet fra URL

Eks.: Kulturdepartementet. (2016). Kommersiell allmennkringkasting. (Meld. St. 14 (2016-2017)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20162017/id2524407/