en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søkekurs for masterstudenter

Dette kurset gjer deg ei meir detaljert innføring i korleis du kan søka etter litteratur til masteroppgåva di. Du vil få nyttige tips til søking og læra korleis du kan planleggja gode litteratursøk.

Målgruppe: Studentar som skal skriva masteroppgåve

Forkunnskaper: Ingen

Undervisningsform: Førelesing + eigenarbeid

Utstyr: Laptop

Påmelding: Bestilt av faglærar

Varighet: 1,5-2 timar

 

Etter dette kurset skal du kunne:

  • Finna, vurdera og analysera vitenskapeleg og fagleg litteratur til di oppgåve  
  • Bruke søketeknikkar som boolske operatorar, trunkering, frasesøk etc.
  • Utvikla gode søkeord
  • Avgrensa og utvida ei treffliste
  • Vite korleis du kan planlegga eit godt litteratursøk
  • Kjenna til relevante databasar for ditt fagfelt
  • Vite korleis du lagrar søk i databasar
  • Skilnaden på emnesøk og fritekstsøk
  • Skilnaden på enkelt søk og avansert søk
  • Kjenna til Kildekompasset og ha grunnleggjande kunnskaper om kildekritikk og god henvisningsskikk