en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Workshops i Tableau, Nvivo og InDesign

Workshopene vil være på et helt grunnleggende nivå, og det er ikke nødvendig å ha noen kunnskap om programmet før workshop. Deltagelse er gratis, men krever påmelding.

SE KURSKALENDER FOR DATOER


Workshop i Tableau


Målgruppe: Studenter og ansatte

Krav til forkunnskap: Ingen

Utstyr: Egen PC med Tableau installert

Påmelding:

Antall plasser: 20

Varighet: 2 t 45 min, inkludert to pauser


Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre som er fritt tilgjengelige. Tableau gjør det mulig å visualisere dine data på mange ulike måter, alt fra søyle- og linjediagram til informasjon i kart. Noe av fordelen med Tableau er at du kan lage interaktive dashboard, hvor leseren selv kan velge hva slags informasjon han/hun vil få fram. I løpet av workshopen gjør vi oss kjent med programvaren og lager egne dashboards. Du kan lese mer om Tableau her: https://www.tableau.com/

Tableau tilbyr gratis programvare (Tableau Desktop og Tableau Prep) for studenter, og for ansatte ved universiteter og høgskoler som skal bruke Tableau i undervisning. Dette krever at du etterspør en lisens ved å bruke et av de to følgende skjema:

Programvare for studenter

Programvare for ansatte

Det kan ta noen dager før du får innvilget lisensen, dersom du ikke får den i tide til workshopen kan du laste ned en prøveversjon av programvaren. Dersom du er ansatt og ikke skal bruke Tableau i undervisning kan du laste ned prøveversjonen. 

Husk å installere Tableau før du kommer på workshop! Dersom du får problemer med dette, ta kontakt med en av underviserne i forkant (linn.e.gulliksen@uis.no eller aina.skott@uis.no) eller møt opp før vi starter workshopen for å få hjelp.

Workshopen er tilpasset Tableau for PC, og vi kommer ikke til å vise Mac-versjonen. Det vil likevel være mulig for Mac-brukere å være med på workshopen.


Workshop i Nvivo

Målgruppe: Studentar

Krav til forkunnskap: Ingen

Utstyr: Eigen PC med Nvivo installert

Påmelding:

Plassar: 20

Varigheit: 2 t 45 min, inkludert pausar


Workshopen vil dekke følgjande område:

 • Starte eit nytt prosjekt
 • Importere tekst, video/lyd og bilete
 • Nyttige verktøy
 • Grunnleggjande analyse av data
 • Datavisualisering


Nvivo er eit godt verktøy når du skal jobbe med store mengder kvalitative data, som til dømes intervju, spørjeundersøkingar, artiklar og data frå sosiale media. Programmet gir deg moglegheit til å jobbe med materialet ditt på ein effektiv og strukturert måte.

Workshopen er tilpassa Nvivo for PC. Det vil likevel vere mogeleg for Mac-brukarar å følgje workshopen.

Hugs å installere Nvivo før du kjem på workshop! Som student ved UiS får du gratis tilgang til programmet.

Ta kontakt på ub@uis.no dersom du har spørsmål om denne workshopen.


Workshop i InDesign

Målgruppe: Studenter

Krav til forkunnskap: Ingen

Utstyr: Egen PC med Adobe Indesign installert

Påmelding:

Antall plasser: 10

Varighet: 2 t 45 min, inkludert to pauser

 

Workshopen vil dekke følgende områder:

 • Opprette et nytt dokument
 • Grunnleggende verktøy
 • Tekst, illustrasjoner og bilder
 • Layers
 • Farger
 • Lagring og utskrift

 

Adobe Indesign er et program som hjelper deg med sidedesign og layout for trykksaker og digitale medier som for eksempel plakater, brosjyrer og framsider. Workshopen gir en grunnleggende innføring i programmet, og anbefales for deg som har lite eller ingen erfaring med Indesign fra før. Workshopen er tilpasset for PC, men det vil være mulig for Mac-brukere å følge workshopen.

Du må installere Adobe Indesign før du kommer på workshopen. Vi vil kun vise den engelske versjonen. Som student får du rabatt på programmet, eller du kan laste ned gratis prøveversjon som varer i sju dager.

Ta kontakt med oss på dataverksted@uis.no dersom du har spørsmål om denne workshopen.