en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Legge inn bokkapittel som referanse

Vi går ut fra at du har brukt kapittelet «Amundsen og hans aeronauter», skrevet av UiS-professor Roald Berg. Dette er en del av boka «Norsk polarhistorie 1; Ekspedisjonene».

Du søker opp boka i Oria, og importerer den til Zotero:Når boka er importert vil du se at de tre redaktørene legges inn som forfattere. Dette må endres. Det gjør du i menyen ved siden av navnet deres. Der kan rolle endres til Editor:

     

Etter at du har gjort dette høyreklikker du på tittelen i biblioteket ditt, og velger «Duplicate item». Du får da en kopi av posten.

Denne kopien skal du redigere fra bok til bokkapittel. Du starter med å endre materialtype til Book section:

     

Når dette er gjort er det tre felter du må fylle ut:

- Title: Her legger du inn tittelen på kapittelet, i dette tilfellet «Amundsen og hans aeronauter».

- Author: Her legger du inn Roald Berg som forfatter.

Du får et nytt personfelt ved å trykke plusstegnet ved siden av sist oppgitte redaktør. Så endrer du Editor til Author, og fyller inn Berg som etternavn og Roald som fornavn:

     

- Pages: Her fyller du inn sidetall for kapittelet, i dette tilfellet 227-291.