en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

EndNote

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som samhandler med Word og som kan brukes med LaTeX. Programmet hjelper deg å sette inn referanser i teksten og litteraturliste til slutt i dokumentet.

Read in English 


Introduksjon til EndNote

Denne workshopen er for deg som aldri har brukt EndNote. Vi går igjennom hvordan du oppretter et bibliotek i EndNote, og hvordan du sorterer referansene dine inn i mapper. Vi ser også på hvordan du legger til referanser manuelt, samt import av referanser fra aktuelle databaser, og hvordan EndNote samspiller med Word.

Husk å laste ned og innstallere EndNote før du kommer på kurs. Gå hit for å laste ned EndNote. Logg inn med Feide.

Dersom du behøver hjelp til nedlasting og installasjon kan du få veiledning 30 min før kurset starter i Zoom eller på kursrommet.


Målgruppe: Studenter og ansatte ved UiS
Utstyr: Egen laptop med EndNote innstallert.
Krav til forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om søking etter litteratur og referanser.
Varighet: 1,5 timer
 

Etter kurset skal du kunne: 

  • Importere referanser fra Oria og aktuelle databaser
  • Redigere referansene etter import
  • Vite hvilke felt som er nødvendige å fylle ut for de ulike referansetypene
  • Kjenne til og kunne bruke Kildekompasset
  • Legge inn referanser manuelt i EndNote
  • Opprette grupper i biblioteket, sortere og flytte referanser mellom ulike mapper
  • Søke i eget bibliotek, slette og kopiere referanser
  • Sette inn siteringer Word, og redigere siteringene ved å legge til sidetall, sitere flere referanser samtidig og slette siteringer i teksten
  • Gjøre endringer i teksten ved å avformatere og reformatere teksten
  • Fjerne koblingen til EndNote i dokumentet ditt