en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Introduksjon til EndNote

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som samhandler med Word, og også kan brukes med LaTeX. Programmet hjelper deg å sette inn referanser i teksten, og litteraturliste til slutt i dokumentet.

Målgruppe: Masterstudenter, stipendiater og ansatte.
Utstyr: Kursdeltakere må ha med egen PC. Dersom du bruker Mac anbefaler vi Zotero.
Antall kursdeltakere: 20
Krav til forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om søking etter litteratur og databehandling
Varighet: 1,5 timer
 

Etter kurset skal du kunne: 

 • Eksportere referanser fra ORIA og aktuelle databaser
 • Redigere referansene etter import
 • Vite hvilke felt som er nødvendige å fylle ut for de ulike referansetypene
 • Kjenne til og kunne bruke Kildekompasset
 • Legge inn referanser manuelt i ditt EndNotebibliotek
 • Opprette grupper i biblioteket, sortere og flytte referanser mellom ulike mapper
 • Søke i eget bibliotek, slette og kopiere referanser
 • Sette inn siteringer i teksten i et worddokument og redigere siteringene ved å legge til sidetall, sitere flere referanser samtidig og slette siteringer i teksten
 • Gjøre endringer i teksten (flytting av tekst) ved å avformatere og reformatere teksten
 • Fjerne koblingen til EndNote i dokumentet ditt
 • Vite hvor du finner informasjon om EndNote på Universitetsbibliotekets nettsider