en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fagdatabaser - Sosialfag

Databasene gir blant annet tilgang til vitenskapelige artikler (ny forskning).

Relevante databaser for sosialfag er også samlet på fagsidene for sosialfag.


Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde.
Les meir l Søkjerettleiing

SocINDEX with fulltext
Database med over to millionar referansar til sosiologisk forskning.
Les meir l Søkjerettleiing

Scopus
Referansebase med direkte lenking til fulltekst. Inneheld ca. 20 000 tidsskrift, i tillegg til ei rekkje bokseriar, konferansepublikasjonar osv. Fagområde: Naturvitskap, teknikk, helsefag, sosiologi.
Les meir  |  Lær å søke (video)  

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk.
Les meir  |  Søkehjelp

 

A Dictionary of Social Work and Social Care (Oxford Reference 2018)
Oppslagsverk med korte forklaringer og definisjoner

 

Helsebiblioteket
Elektronisk formidlingskanal for oppdatert fagleg kunnskap frå norske og internasjonale fagmiljø.
Presentasjon


Medline
Den største medisinske databasen.
Les meir l Søkjerettleiing

Norgeshelsa
Statistikk over helse, sjukdom og risikofaktorar i den norske befolkninga.

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Søkeveiledning  |  Liste over tidsskrift  |  Presentasjonsvideo

Lovdata
Oversikt over norske og europeiske rettskilder.
Rettsdata
Studenter får tilgang til det meste fra Gyldedal Rettsdata. Opprett brukerkonto her med din e-post fra UiS. Ta kontakt med biblioteket dersom det er noe du ikke får tilgang til.

 

Encyclopedia of Social Work (2008)
Inneheld artiklar om forskjellige emne innan sosialt arbeid, og biografiske artiklar om viktige personar.