en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fagdatabasar - Hotell og reiseliv

             
                 Tilbake til fagdatabasar


Academic Search Premier
Database med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde.
Les meir l Søkjerettleiing

Arbeidsrett.no
Oppdatert kommentarutgave til Arbeidsmiljøloven.

Brønnøysund / Enhetsregisteret
Opplysningar om alle einingar som pr. i dag er registrerte i Enhetsregisteret.

Business Source Complete
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan leiing, økonomi, marknadsføring og tilgrensande fagområde
Les meir

Emerald
Artiklar frå nesten 300 tidsskrift innan leiing og marknadsføring.
Søkjerettleiing

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk.
Les meir  |  Søkehjelp

Hospitality & Tourism Complete
Bibliografisk database med artiklar innan hotell og reiseliv.
Les meir  l  Søkjerettleiing 

Hugin
Bedriftsinformasjon og årsrapportar frå ein del børsnoterte selskaper i Noreg og Europa.

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Søkeveiledning  |  Liste over tidsskrift  |  Presentasjonsvideo

JSTOR
Fulltekstdatabase innan økonomi, samfunnsfag og humaniora.

Norart - Norske tidsskriftsartikler
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker.
Les meir

PsycArticles
Psykologiske fagtidsskrift i fulltekst frå APA.

PsycInfo
Referansar til litteratur innan psykologi og mental helse.
Les meir  l  Rettleiing

Rutebok for Norge
Rutetabellar, overnattingstilbod, severdigheter, turistinformasjon m.m. for heile Noreg.

ScienceDirect
Tidsskrift frå Elsevier og samarbeidande forlag, innan økonomi, psykologi, medisin, naturvitskap og teknikk.
Brukarrettleiing

Scopus
Referansebase med direkte lenking til fulltekst. Inneheld ca. 22 000 tidsskrift, i tillegg til ei rekkje bokseriar, konferansepublikasjonar osv. Fagområde: Naturvitskap, teknikk, helsefag, sosiologi.
Les meir  |  Lær å søke (video)   

SocINDEX with fulltext
Referansar til sosiologisk forsking.
Les meir l  Søkjerettleiing

Statistikknett@reiseliv
Regionale nøkkeltal, benchmarking og statusanalysar av reiselivsnæringa. Blant annan statistikk frå Rogaland Reiseliv. Dei fleste tenestene krev abonnement, men "Regionale nettstader" gir gratis statistikk for dei ulike fylka.

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning