en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dataverkstedet

Universitetsbibliotekets nye storsatsning!

 • Bilde av noen av møblene i Dataverkstedet
  Tunge og behagelige møbler føyer seg inn i stilen ellers i rommet.
 • Bilde av sitteplasser i Dataverkstedet
  Dataverkstedet skal også brukes til kurs og workshops.
 • Bilde av to monstre i hver sin monter
  Vaktmannskapene er på plass, alltid våkne og aktpågivende.
 • Bilde av grupperom i Dataverkstedet
  Grupperommene i Dataverkstedet er noe for seg selv.
 • Bilde av flere grupperom i Dataverkstedet
  Dataverkstedet har et godt utvalg av grupperom og studieplasser.

Hva er Dataverkstedet?

Dataverkstedet er et helt nytt rom i 2.etasje i Kjølv Egelands hus, rett over kantina. Dette er en del av Universitetsbibliotekets satsing på digitalisering og databehandling. Sammen med dette vil det startes opp workshops der fokuset er databehandling. Dataverkstedet åpnet i uke 8, 18. - 22.februar 2019. 


Visjon

Universitetsbiblioteket har i alle tider stilt verktøy til rådighet for innsamling og systematisering av informasjon og data, og utvider nå tilbudet med et eget dataverksted. Dataverkstedet støtter opp om universitetets strategi om å øke den digitale kompetansen blant studentene. Konseptet er "Bring Your Own Device" der studentene tar med egen PC eller Mac og bruker verktøy de allerede har til rådighet, eller selv kan laste ned.


Hva skal Dataverkstedet brukes til?

Det blir stadig viktigere å kunne innhente, behandle og forstå store mengder data. Universitetsbiblioteket vil derfor tilby studentene introduksjonsworkshops i ulike typer programvare som kan brukes i analyse og visualisering av data, som NVivo, Tableau, SPSS og Adobe InDesign. Vi vil selvfølgelig også fortsette å undervise i søking, akademisk skriving, EndNote, Zotero, manuell referansehåndtering og LaTeX.

Workshopene skal være introduksjonsnivå og er ment til å inspirere deltakerne til å jobbe videre med databehandling på egenhånd. Slik skal studentene bli bedre rustet til å behandle datasett i egne prosjekt, som for eksempel bachelor- og masteroppgaver. Dette er ferdigheter som de også vil ha svært god nytte av i arbeidslivet.

Workshopene er åpne for alle studenter, stipendiater og ansatte som ønsker å lære mer om den aktuelle programvaren. Se datoer i vår kurskalender

Vi ønsker at Dataverkstedet skal være en arena med mange muligheter som er mye brukt, og ser blant annet for oss disse mulighetene for undervisning:

 1. Ansatte fra Universitetsbiblioteket med opplæring og kompetanse i bruk av ulike programvarer
 2. Studenter med interesse og erfaring i en programvare og som kunne tenke seg å holde kurs for medstudenter
 3. Ansatte som ønsker å arrangere egne workshops

 

Arrangementslokale

I tillegg til å være en læringsarena for databehandling skal lokalene også brukes til egnede arrangementer. Rommet er i underkant av 200 kvadratmeter og har sitteplass til cirka 70 personer ved normal bruk. Det inneholder et forelesningsområde og et område for gruppearbeid, disse kan brukes både sammen og hver for seg. Her er det være mulig å arrangere TEDx talks, Hackathons, innovasjonsworkshops og liknende.

Vil du bestille Dataverkstedet? Send en forespørsel til dataverkstedet@uis.no eller til universitetsbibliotekar Linn Elise Gulliksen (linn.e.gulliksen@uis.no).


Kreativt studierom

Dataverkstedet er innredet på en slik måte at det oppfordrer til samarbeid i små og store grupper. Når rommet ikke er i bruk til undervisning eller arrangementer kan studentene bruke lokalet til å arbeide. Dette skal være en møteplass som inspirerer til kreativitet, nysgjerrighet og innovasjon. Dataverkstedet øker antall tilgjengelige studieplasser for studentene og avlaster dermed andre områder. Dette vil bli et svært attraktivt studierom for studentene.

Velkommen til Dataverkstedet!


(Foto: Mari Hult)