en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dataverkstedet

Universitetsbibliotekets nye storsatsning!

Dataverkstedet skal være en møteplass som inspirerer til nysgjerrighet og lekenhet. Teknologien blir en naturlig del av rommet, og skal være enkel å bruke. Du skal kunne ta med din egen PC og ha tilgang til alt du trenger for å bearbeide og visualisere data. Det blir et sted som er tilrettelagt for gruppearbeid, der du lærer ved å prøve deg fram og der vi finner løsninger sammen.

I Dataverkstedet ønsker vi å legge til rette for at brukeren skal øke sin kompetanse i å håndtere store mengder data. Dette vil vi gjøre ved å tilby workshops i ulike dataprogrammer som gjør en i stand til å samle inn, analysere og visualisere data. Undervisningen vil baseres på at de som deltar selv vil ha en aktiv rolle (Learning by doing), og oppgaveløsning sammen vil være sentralt.

Vi vil i første omgang tilby workshops på introduksjonsnivå i følgende programmer:

- Adobe InDesign
- Tableau
- NVivo
- SPSS

Dataverkstedet er under konstruksjon og forventes å stå ferdig våren 2019.

Les mer om bakgrunnen til Dataverkstedet.