en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norge har signert avtaler om åpen publisering

Avtaler om åpen publisering er signert med både Elsevier, Springer og Wiley. Forhandlinger pågår fortsatt med Taylor & Francis.

Status for forhandlingene:

Elsevier: Etter nye forhandlingsrunder har norske forskningsinstitusjoner signert en ny og unik avtale. Den gir tilnærmet full åpen tilgang til forskningsartikler. Les mer om hovedtrekkene i avtalen.

Springer: En intensjonsavtale er inngått mellom Unit og Springer. Den oppfyller alle krav om åpen tilgang.

Taylor & Francis: Holder tilgangen åpen mens forhandlingene fortsetter.

Wiley: Det er enighet om at alle artikler som norske forskere publiserer i Wileys tidsskrifter gjøres åpent tilgjengelige.


Bakgrunn

Norske universitet har avtaler om tilgang til vitenskapelige artikler med en rekke akademiske forlag. Unit forhandler på vegne av norske universitet og høgskoler med målsetning om bedre økonomiske vilkår og åpen tilgang. 

Bakgrunnen er kravene som stilles i  «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler». Disse slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Forlagene krever en stadig høyere pris for abonnementspakkene sine. Norske institusjoner betaler mer enn 330 millioner kroner årlig til for tilgang til vitenskapelige artikler. Bare her på UiS betaler vi nesten 10 millioner, og prisene øker.
 

Bilde av to tidsskrifter