en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KU 20/20 Andre orienteringer

Fra høsten 2020 av slås tre av fellesmøtets faste orienteringer sammen. Endringen gjøres for å redusere saksmengden i KU-delen av møtedagene.

De tre sakene som nå inngår i Andre orienteringer er StOr orienterer, Studentombudet orienterer og Utdanningsdirektøren orienterer. Orienteringen fra StOr utgjør første sakspunkt, og orienteringen fra studentombudet er andre punkt. Deretter følger null eller flere punkt utdanningsdirektøren ønsker å informere om. Utdanningsdirektøren kan også gi muntlige orienteringer om punkter ut over de som er tatt med i saksframlegget.

Punktene i Andre orienteringer ut over informasjonen som gis nedenfor blir gjennomført som muntlige orienteringer.

Per publiseringsdato er følgende orienteringspunkt registrert for møtet 23.09.2020:

  • StOr orienterer: Studentorganisasjonen StOr orienterer om aktiviteter og arbeid med utdanning og læringsmiljø,samt andre aktiviteter og forhold som kan være av interesse for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget.
  • Studentombudet orienterer: Orientereringen fra studentombudet er en fast sak for utvalgene.
  • Utdanningskvalitetsseminaret 2020: Årets utdanningskvalitetsseminar ble behandlet av begge utvalgene den 05.02.2020, og begge utvalg landet på at «Førsteårsstudenten settes som tema for utdanningskvalitetsseminaret i mai 2020». Men så ble arrangementet korona-utsatt. I august ble det så vedtatt at UniPed-miljøet skal gis en utvidet rolle i gjennomføringen av utdanningskvalitetsseminaret 2020. Utdanningsdirektøren informerer om status for denne aktiviteten.
  • Universell utforming og tilrettelegging av studier og læringsmiljø i en koronatid: Universell er universitets- og høyskolesektorens organisasjon for universell utforming og tilrettelegging av utdanninger og læringsmiljø. I løpet av forsommeren har Universell laget en egen side om universell utforming og tilrettelegging av høyere utdanning i en koronatid. Informasjonen som gis vil være av interesse for begge utvalgene.
  • NOU 2020:3 Ny Universitets- og høyskolelov, Universell sitt høringssvar: Utvalgene behandlet forslaget til ny universitets- og høyskolelov i sak KU 09/20 den 20.05.2020. Universell sitt høringssvar er nå publisert. Universell tar opp andre aspekter enn de som utvalgene vurderte, eller som framkom i UiS sitt høringssvar, men som allikevel har høy relevans for arbeid med kvalitet i utdanningene.
  • Studiebarometeret 2020: Studiebarometeret er vår viktigste informasjonskilde til studentenes vurdering av studiekvalitet. Det er NOKUT som gjennomfører studiebarometerundersøkelsen. Årets undersøkelse starter med første utsendelse av spørreskjemaet til studentene 20. oktober, og undersøkelsen stenger for besvarelser 13. november. Institusjonene får tilgang til informasjon om svarprosent og framdrift fra 22. oktober, og får tilgang til de endelige resultatene i midten av desember. 
  • Videreutvikling av studiebarometeret: Nokut inviterer 02. november 2020 (10:00-14:00) til seminar om videreutvikling av Studiebarometeret. Seminaret gjennomføres digitalt, og påmeldingsfrist er onsdag 28. oktober 2020 kl. 16:00.
  • Digital tilstand 2020: Diku er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning, og Diku's Digital tilstand 2020 er et seminar om digitale læringsformer, som skal gi status for den nye normalen etter den pågående hurtigdigitaliseringen av undervisning og vurdering som covid-19 har bidratt til. Seminaret tar opp studentaktiv læring i digital undervisning, digital studentoppfølging, og digital vurdering. Seminaret går fra 28. okt. 2020 12:00 til 29. okt. 2020 12:00. Seminaret arrangeres digitalt.Ingen påmeldingsfrist.