en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 45/19-8 Saker til neste møte i læringsmiljøutvalget

Orienteringspunkt

Foreløpig saksliste for møtet i læringsmiljøutvalget 12. november 2019 har dette innhold:

 • LU 47/19 Godkjenning av innkalling og møtebok og opptak til eventuelt. Vedtak. Fast sak.
 • LU 48/19 Strategisk tema 12.11.2019. Drøfting. Fast sak. 
 • LU 49/19 Utvalgets årsrapport for 2019. Vedtak. Årshjulsak. 
 • LU 50/19 Utvalgets arbeidsplan for 2020. Vedtak. Årshjulsak.
 • LU 51/19 Forutsetninger for et godt studie- og læringsmiljø. Grunnlagsdokument. Vedtak. Sak fra LU årsplan 2019.
 • LU 52/19 Revidering av tillitsvalgtordningen. Vedtak. Utsatt fra maimøte. Sak fra LU årsplan 2019. 
 • LU 53/19 Revidert handlingsplan for universell utforming. Vedtak. Sak fra LU årsplan 2019.
 • LU 54/19 Rus og avhengighet - tiltak og tilbud. Vedtak. Utvalgets egen saksoppfølging. 
 • LU 55/19 Miljøarbeidet ved UiS. Orientering. Sak fra LU årsplan 2019.
 • LU 56/19 Forsinket sensur ved UiS, kontinuasjonseksamen vår 2019. Orientering. Årshjulsak.
 • LU 57/19 StOr orienterer. Orientering. Fast møtesak.
 • LU 58/19 Studentombudet orienterer. Orientering. Fast møtesak.
 • LU 59/19 Utdanningsdirektøren orienterer. Orientering. Fast møtesak.
 • LU 60/19 Eventuelt. Fast sak for  møteinnmeldte eventueltsaker.

Endringer i sakslisten må påregnes fram til sakslisten vedtas og publiseres 29. oktober 2019.