en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 44/19-2 Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2019

Orienteringspunkt

Blant Universells årvisse læringsmiljøarrangementer finner vi:

 • Nasjonalt LMU-forum, som arrangeres fast hvert partallsår og er et dagsseminar for medlemmer av læringsmiljøutvalgene og student- og interesseorganisasjoner som arbeider med læringsmiljø.
 • Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø, som arrangeres fast hvert oddetallsår, og er en møteplass for alle som arbeider med universell utforming, individuell tilrettelegging og læringsmiljø i høyere utdanning, i tillegg til samarbeidspartnere i og utenfor universitets- og høgskolesektoren.

Begge arrangeres fast i Trondheim, og Universitetet i Stravanger har hvert år deltatt på Universells nasjonale arrangementet. I år er det den 13. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø som gjennomføres 29.-30. oktober 2019 på Radisson BLU Royal Garden hotell i Trondheim. Fra UiS deltar [stud1] [stud2] og [studombud?].

Program for læringsmiljøkonferansen 29.-30. oktober 2019:

 • 09.15: Kaffe og registrering. Servering av rundstykker til tilreisende. 
 • 10.00: Åpning av konferansen. Innledning til konferansen fra Kunnskapsdepartementet
 • 10.30: Introduksjon til tema: inkluderende læringsmiljø anno 2019. Hvordan ser arbeidet med inkludering ut i 2019? Trender, lover og gode eksempler. Universell v/ Kjetil Knarlag
 • 11.00: Universell utforming av det digitale læringsmiljø - lærdom fra implementering. Erfaringer med opplæring i universell utforming av IKT for ansatte ved Høyskolen i Innlandet. Lektor og fagansvarlig for digitale læringsformer ved Høyskolen i Innlandet, Randi Hagen 
 • 11.30: Pause. Kaffe med benstrekk
 • 12.00: Generasjon prestasjon og spiseforstyrrelser. Høyere utdanning fører med seg en prestasjonskultur samtidig som identitetsutvikling pågår for fullt med høy grad av usikkerhet og manglende kontroll. Vi får et innblikk i mangfoldet innen spiseforstyrrelser og hvordan vi som lærested kan være en støtte for studenter med disse vanskene. Psykiater, forfatter, professor og grunnlegger av Villa SULT, Finn Skårderud.
 • 13.00: Lunsj. Mat og og nettverksbygging
 • 14.00: Fra diskriminering til inkludering. Vanlig prosedyre ved brudd på lovverket: hva skjer før og etter at en sak har kommet opp i LDO? Hva mener en tidligere arbeidsminister skal til for å inkludere funksjonshemmede i utdanning og arbeid? Likestillings- og diskrimineringsombudet v/ Hanne Bjurstrøm 
 • 14.45: Pause. Kaffe med forflytning
 • 15.00: Parallelle sesjoner (90 min). Deltakerne kan velge mellom tre sesjoner i tillegg til dialogbord, og det er mulig å bytte mellom sesjoner underveis (Merk: dette gjelder ikke sesjon B). Se tema og innhold for parallellsesjonene på konferansens side for parallellsesjoner 29. oktober.
 • 16.30: Programmet avsluttes. Faglig program er ferdig
 • 19.30: Middag og underholdning. Utdeling av Universells tilgjengelighetspris for høyere utdanning 2019. Middagen avsluttes Kl. 22.00.

30. oktober 2019:

 • 09.00: Tilrettelegging av praksisperioden. Erfaringer, utfordringer og gode eksempler på tilrettelegging av praksisperioden. Stipendiat og universitetslektor ved NTNU, Eli Langørgen. 
 • 09.30: Profesjonalisering av veilederrollen. Hvordan kan man utvikle ferdigheter og bruke coachingteknikker i veiledningssamtalen? Universitetslektor Kristin Landrø og Førsteamanuensis Camilla Fikse fra NTNU
 • 10.30: Pause. Kaffe med benstrekk.
 • 11.00: Parallelle sesjoner (60 min). Deltakerne kan velge mellom tre sesjoner hvor det er mulig å bytte underveis. Se tema og innhold for parallellsesjonene på konferansens side for dagens første parallellsesjoner 30. oktober.
 • 12.00: Lunsj. Mat og nettverksbygging
 • 13.00: Parallelle sesjoner (75 min). Deltakerne kan velge mellom tre sesjoner hvor de må følge hele sesjonen.Se tema og innhold for parallellsesjonene på konferansens side for dagens andre parallellsesjoner 30. oktober
 • 14.15: Pause. Kaffe med forflytning
 • 14.30: Tourettes syndrom i skole og arbeid. Hvordan er det å ha synlige tics og være «annerledes» som ung voksen? Adrian Lund gir et innblikk i hvordan det er å ha Tourettes syndrom både i skole og i arbeid.
 • 15.15: Programmet avsluttes - Konferansen er ferdig

Se oppdaterte program for konferansen og parallellsesjoner på konferansens hjemmeside https://www.universell.no/trondheim2019/ .