en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 44/19-1: Prosjekt for studenters suksess i høyere utdanning

Orienteringspunkt

Prosjekt for studenters suksess i høyere utdanning

Vi vil gjøre deg oppmerksom på årets store mulighet til å møte kolleger som arbeider med å utvikle tilbudet til studentene, slik at flere trives, mestrer og gjennomfører studiene.

Årskonferanse – STUDENTER SOM INKLUDERES; LYKKES BEDRE! Bodø 9. – 10. desember 2019

Du vil møte alle grupper av ansatte og studenter som arbeider for at studentene skal lykkes, og som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet.

Konferansen er lagt opp med 3-4 parallelle sesjoner i 6 økter. Sesjonene vil variere mellom workshops, presentasjoner og korte introduksjoner til flere ulike tiltak i samme rom.

Plenumsforedrag:

«Att involvera studenterna inom Högre utbildning – Ett vinnande koncept för alla inblandade», Leif Bryngfors fra Lund Universitet. Bryngfors leder det Europeiske SI-PASS senteret som har et fokus på å benytte studenter i utdanningene.

«Vi er studenter og en sentral del av laget!», NSO leder Marte Øien. Mer om Øien og foredraget her.

Mentorordninger og Utdanningsledelse – organisasjonsendring blir to undertema på konferansen. Vi planlegger slik at du som deltager skal kunne følge det av disse temaene du ønsker, uten at innlegg kolliderer i tid.

Påmelding innen 29. november