en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 37/19 Godkjenning av møtebok og opptak til eventuelt

Vedtak

Saken gjelder: Godkjenning av møtebok fra utvalgets forrige møte samt fastsetting av dagsorden til dagens møte.

  • Godkjenning av innkallingen til møtet 15. oktober 2019.
  • Godkjenning av møtebok fra møtet 21. mai 2019.
  • Fastsetting av dagsorden med opptak av eventueltsaker.

Møteboka fra utvalgsmøtet 21. mai 2019 ble godkjent av utvalgets sekretær 31. mai 2019. Møteboka ble publisert på utvalgets nettsider samt på universitetets intranett samme dag, og sendt styret til orientering. Møteboka skal nå godkjennes av utvalget selv, som er rett instans for endelig godkjenning.

Utvalgets medlemmer har forslagsrett og kan foreslå saker til eventuelt. Utvalget har sammen med sekretæren fastsatt at møteoppmeldte saker til eventuelt behandles som møtets siste sak. Utvalgets leder og sekretær fastsetter opptak av saker til eventuelt, i samråd med tilstedeværende utvalgsmedlemmer.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak:

Møtebok fra læringsmiljøutvalgets møte 21. mai 2019 godkjennes. Innkallingens møteplan fastsettes som møtets dagsorden.

 

Saksutkastet er godkjent av utdanningsdirektøren 1. oktober 2019.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen