en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 36/19 Konstituering av utvalget og godkjenning av innkalling

Vedtak

Saken gjelder: Læringsmiljøutvalget (LU) for studieåret 2019-2020 skal konstituere seg ved at utvalget godkjenner innkallingen og velger hvem som skal lede utvalget i studieåret, i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. 

Bakgrunn: Læringsmiljøutvalget oppnevnes av rektor på fullmakt fra universitetsstyret. Oppnevnelsesperiodene følger studieåret, og medlemmer oppnevnes som fastsatt av styret i utvalgets mandat og sammensetning. Der fremgår det at utvalget består av prorektor for utdanning, en prodekan for undervisning, en representant for institusjonens drift/infrastruktur (driftsleder eller IT-direktør), en fakultetsdirektør, fire studentrepresentanter, og en ekstern representant. Bibliotekdirektør, studentombudet, SiS-leder og IT-direktør eller driftsleder utgjør faste observatører til utvalget, og har talerett på utvalgets møter. Driftsleder og IT-direktør deler roller som utvalgsmedlem og fast observatør, slik at de oppnevnes to år av gangen til hver av rollene. Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær. Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet.

Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor er varamedlem for prorektor for utdanning. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig.

I tråd med utvalgets mandat har rektor (i RF 3/19) supplert de foreliggende oppnevninger med nye slik at læringsmiljøutvalget i studieåret 2019/2020 består av følgende medlemmer:

 • IT-direktør Sjur Martin Bjerke (oppnevnt som medlem fra 01.08.2018 til 31.07.2020) (IT-direktøren var oppnevnt som fast observatør fra 01.08.2016 til 31.07.2018). 
 • StOr leder Joachim Børlie (oppnevnt som medlem fra 01.08.2019 til 31.07.2020).
 • Prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen (permanent medlem), med rektor Klaus Mohn som vara.
 • Student Lawrence Dean Mulbah (oppnevnt som medlem fra 01.08.2019 til 31.07.2020).
 • StOr nestleder for læringsmiljø Mahnoor Raja (oppnevnt som medlem fra 01.08.2019 til 31.07.2020).
 • Prodekan for utdanning Brita Strand Rangnes (oppnevnt som medlem fra 01.08.2018 til 31.07.2020), med prodekan Leslie Leith Symington og prodekan Magne Olav Sydnes som vara.
 • Student Valeria Rojas (oppnevnt som medlem fra 01.08.2019 til 31.07.2020).
 • Fakultetsdirektør Gro Sokn (oppnevnt som medlem fra 01.08.2019 til 31.07.2021), med faktultetsdirektør Egil Kristensen som vara.
 • Ekstern representant Lene Borgen Waage (oppnevnt som medlem fra 01.08.2018 til 31.07.2020).

Utvalget konstituerer seg ved å velge leder, som for studieåret 2019/2020 skal velges blant institusjonens ansatte. For å være rett konstituert, skal innkalling til møtet godkjennes.

Som faste observatører til utvalget er følgende oppnevnt:

 • Studentombudet (permanent oppnevnt)
 • Direktør for bygg- og arealforvaltning (oppnevnt som fast observatør fra 01.08.2018 til 31.07.2020) (var oppnevnt som medlem fra  01.08.2016 til 31.07.2018)
 • Biblioteksdirektør, Universitetsbiblioteket i Stavanger (permanent oppnevnt)
 • Direktør for Studentsamskipnaden i Stavanger (permanent oppnevnt)

Utdanningdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak:

Innkalling til konstituerende møte i læringsmiljøutvalget 15. oktober 2019 godkjennes, og utvalget konstituerer seg som følger:

 • Leder: Astrid Birgitte Eggen
 • Medlem: Sjur Martin Bjerke
 • Medlem: Joachim Børlie
 • Medlem: Lawrence Dean Mulbah
 • Medlem: Mahnoor Raja
 • Medlem: Brita Strand Rangnes 
 • Medlem: Valeria Rojas
 • Medlem: Gro Sokn
 • Medlem: Lene Borgen Waage
 • Som faste observatører med talerett inngår Universitetsbiblioteket (UBiS) ved direktør Gitte Kolstrup, Studentsamskipnaden i Stavanger ved direktør Elisabeth Faret, studentombud Maren Anne Kvaløy, direktør for bygg- og arealforvaltning Roar I Huseby

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 1. oktober 2019.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 26-18 Konstituering av utvalget og godkjenning av innkalling 14.09.2018.pdf