en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 14/19 Radikalisering og voldelig ekstremisme

Drøfting

Utvalget har fastsatt at det ved begynnelsen av hvert møte presenteres et strategisk tema, etterfulgt av en kort debattrunde/drøfting. På utvalgets møte 23.04.2018 er radikalisering og voldelig ekstremisme møtets strategiske tema. 

Radikalisering og voldelig ekstremisme er dessverre blitt et område som har svært høy aktualitet også for institusjonene innen høyere utdanning. Den 17.02.2019 sendte Kunnskapsdepartementet ut en pressemelding der rapporten «Forslag til tiltak for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i universitets- og høyskolesektoren» ble presentert. Rapporten ble presentert for universitetsstyret på styremøtet 07.03.2019.

Beredskapsarbeidet dreier seg mye om å være vel forberedt dersom hendelser inntreffer. Det må foreligge gode og vel innøvde planer og rutiner. Både under og i forkant av hendelser må varslingsmekanismene være effektive og vel kjente av alle. Men i pressemeldingen retter kunnkapsministeren oppmerksomheten spesielt mot forebygging: «Det skal ikke være en overvåkningskultur på landets høyskoler og universiteter», sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Planen for forebygging innebærer blant annet å ta tak i problemet ved å utvikle en campuskultur og å fremme arbeids-, studie- og læringsmiljøer som gir liten grobunn for radikalisering, og som i seg selv vil utgjøre radialiseringshemmende tiltak: Hvordan det kan fanges opp når ansatte eller studenter i høyere utdanning radikaliseres, uten at det samtidig utvikler seg en overvåkingskultur, og hvordan campuskulturen og arbeids-, studie- og læringsmiljøene kan forebygge at radikaliseringsprosessen kommer i gang og videreutvikles hos individer eller i grupper.

Dagens strategiske tema ledes av universitetets beredskapskoordinator Even Heien, prosjektleder og sekretariatsleder for det nasjonale beredskapsrådet Sindre Bø og radikaliseringsspesialist Carina Marie Enge Andersen. De vil gi et overblikk over beredskapsrådet og rådets arbeid og om beredskapsarbeidet i UH-sektoren generelt samt om beredkapsarbeidet og det forebyggende arbeidet ved UiS spesielt. Dagens strategiske tema vil gi godt grunnlag for utvalgets sak LU 17/19 Forebyggende samhandling. Direkte etter framlegget gjennomføres det en kort debatt og drøfting i utvalget under ledelse av utvalgsleder. Drøftingsresultatet gjengisk i møteboka.