en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 12.02.2019 Oppropsliste

Oppropslista er et hjelpemiddel for møteleder og arkiveres ikke i P360

Det er utvalgets medlemmer (og varaer dersom medlemmet ikke er tilstede) (dvs alle med stemmerett) som ropes opp. Dette gjøres for å fastsette møtets vedtaksførhet. Utvalgets faste observatører kan ropes opp for å dokumentere tilstedeværelsen.

Kolonnen til venstre angir medlemsnavn, etterfulgt av varanavn og kolonne som angir den forhåndsinformasjon medlemmet evetntuelt har gitt sekretariatet. Utvalgets medlemmer har talerett og forslagsrett.

Endringer mottatt 12.02.2019 er oppført med fet skrift.

Oppropsliste
Medlemsnavn Vara Informasjon om deltakelse
Lene Borgen Eksternt medlem har ikke vara Lene sier: "Vi har møte i Utdanningsutvalet denne dagen og min sak er på slutten av møtet – kan eg sende deg ein e-post eller melding når eg er klar og delta på slutten av møtet?"

Joachim Børlie

Rekkefølgerepresentert vara - første vara er Erling Fredrik Strømme Joachim Børlie har bekreftet sin deltakelse

Marina Davidian

 

Marina Davidian har avslått møtet.

Nils Arne Midttun var invitert, men har avslått pga kollisjon med HMS-møte.

Dag Husebø

Marit Boyesen Dag Husebø har bekreftet sin deltakelse.

Lone Litlehamar

Karoline Holmboe Høibo

Lone Litlehamar har avslått møtet.

Karoline Høibo har bekreftet at hun stiller som vara for Lone. 

Anne-Marie Lund

Rekkefølgerepresentert vara - første vara er Erling Fredrik Strømme Anne-Marie Lund har bekreftet sin deltakelse.

Brita Strand Rangnes

Leslie Leith Symington og Magne Olav Sydnes

Leslie Leith Symington har bekreftet sin deltakelse.

Brita Strand Rangnes ankommer så snart hun er ferdig på SPU 

Jakob Ryen

Rekkefølgerepresentert vara - første vara er Erling Fredrik Strømme Jakob Ryen har bekreftet sin deltakelse.

Cathrine Johanne Sønvisen

StOr-nestleder for læringsmiljø Børlie er personlig vara for StOr-leder Sønvisen

Cathrine Sønvisen leder møtet, og har bekreftet sin deltakelse.

 

Utvalgets faste observatører har talerett, men ikke forslagsrett.

Faste observatører
Observatør Informasjon om møtedeltakelse

Frank Bremnes

 

Roar I. Huseby 

Roar I Huseby har bekreftet sin deltakelse.

Gitte Kolstrup

Gitte Kolstrup har bekreftet sin deltakelse.

Maren Anne Kvaløy

 Maren Anne Kvaløy har bekreftet sin deltakelse.