en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 07/19 Vedlegg: Læringsmiljøutvalget og det digitale læringsmiljøet

Vedlegg til sak LU 07/19

Det digitale læringsmiljøet ved UiS: Historien så langt, i meget korte trekk

Læringsmiljøutvalget har hatt høy oppmerksomhet på det digitale læringsmiljøet lenger enn Universitetet i Stavanger har vært universitet, selv om begrepet «det digitale læringsmiljøet» ikke ble brukt som betegnelse på et hovedområde innenfor læringsmiljøet før i 2009#1.   Universitetets læringsmiljøutvalg holdt sitt første seminar  i april 2005 (universitetet ble til i januar samme år), og IKT i læringsmiljøet var ett av fire områder som ble utpekt for videre utvikling, og hadde som det ene av to konkrete tiltak at IT-avdelingen skulle være med i utviklingen av handlingsplan for tilrettelegging og universell utforming.  LMU utarbeidet og publiserte (2009) universitetets nettbaserte «Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Stavanger», og fastsatte som ett av sine tre læringsmiljøtiltak for studieåret 2009/2010 å «Bidra til å forsterke og forbedre det nettbaserte læringsmiljø, herunder its-learning, og se på tilgjengelighet av nødvendige læremidler og forelesninger». Læringsmiljøutvalget behandlet det digitale læringsmiljøet i vedtakssak KLU 30/12 Det digitale læringsmiljøet ved UiS, og vedtok oppfølging av området gjennom fire vedtakspunkt. Disse ble fulgt opp blant annet gjennom sak KLU 41/12 Det digitale læringsmiljøet ved UiS. I sin arbeidsplan for 2014 ble «Det digitale læringsmiljø» satt som ett av fire hovedområder, og området har siden det fortsatt å være ett av hovedområdene for utvalgets arbeid.

Utvalget har fulgt opp mulighetene for å digitalisere utvalgets egne arbeidsprosesser etterhvert som disse har blitt tilgjengelige. Utvalgets epostadresse ble etablert ved universitetsdannelsen i 2005, og utvalget tok året etter i bruk universitetets læringsstøttesystem «it's learning» som plattform for utvalgets arbeidsprosesser. Utvalget ba om at læringsmiljøet skulle få et eget nettsted / nettområde på universitetets nye nettløsning, og fikk aksept for dette i 2007. Samme år utvidet læringsmiljøutvalget sitt observatørkorps ved å invitere IT-avdelingen som fast observatør til utvalget (sak LMU 15/07). LMU utvidet i 2008 sine nettområder til ett område på nettstedet for ansatte og ett område på nettstedet for studenter, og universitetet hadde i sin strategiplan for 2008/2009 å «utvikle studietilbud som anvender IKT-verktøy for læring både på og utenfor campus» som ett av institusjonens strategiske mål.

Fram mot 2015 ble det stadig tydeligere at det var summen av fysiske og det digitale studie- og læringsmiljøet som tilsammen utgjorde vår plattform for studier og læring. I revidert sammensetning og mandat for læringsmiljøutvalget som styret vedtok høsten 2015 skal det fysiske og det digitale infrastrukturområdet ha et fast medlem av og en fast observatør til utvalget, slik at det veksles mellom driftsavdelingen og IT-avdelingen hvem som har status som medlem og hvem som har status som fast observatør. I periden 2016-2018 var driftsdirektøren medlem av utvalget, mens IT-direktøren var fast observatør til utvalget. I perioden 2018-2020 er IT-direktøren (for første gang noensinne) medlem av læringsmiljøutvalget. Driftsdirektøren har i denne perioden status som fast observatør.

 

 

 

 Begrepet ble første gang brukt i et saksnavn i sak LMU 23/11 «DET DIGITALE LÆRINGSMILJØET», der også begrepet virtuelt læringsmiljø ble gjennomgått.